Keski-Suomen Tanssin Keskuksen syyskokouskutsu

Aika: Maanantai 24.10.  klo 13.00
Paikka: KSTK:n toimisto, Piippukatu 7 A 2

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
7. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

HUOM! Jos olet kiinnostunut hallitustyöskentelystä vuonna 2017, mutta et pääse paikalle kokoukseen voit ilmoittaa kiinnostuksesta hallituksen puheenjohtaja Terhi Kuokkaselle (terhi.kuokkanen@gmail.com)

Avoin työpaikka: Tanssitaiteilija toteuttamaan yhteisötaidetta Kankaalle

Taiteilijat kulttuurin lähipalvelujen tuottajina –hanke (11/2016-12/2017)

Haetaan tanssitaiteilijaa monitaiteelliseen työryhmään Jyväskylään, Kankaan asuinalueelle, toteuttamaan yhteisötaidetta.

Hankkeessa rakennetaan kestäviä malleja taide- ja kulttuuripalveluista, joiden avulla voidaan olla mukana Kankaan kaupunginosan aluekehityksessä Jyväskylässä. Taiteilijaryhmä (tanssitaitelija, mediataiteilija, muotoilija/taideteollisen alan osaaja ja näyttelijä) toteuttaa alueella asukkaiden ja eri yhteisöjen kanssa taide- ja kulttuuritoimintoja, jotka lisäävät alueen kulttuuripitoisuutta, yhteisöllisyyttä ja vahvistavat alueelle muodostuvaa yhteistä identiteettiä.

Hankkeen keskiössä on ”jaetun tekijyyden” taide, taiteen tekemisen tapa, jossa ammattitaiteilijat toimivat mahdollistajina prosessissa, jonka lopputulos on kuitenkin ennalta suunnittelematon ja yhteisön itsensä synnyttämä. Yleisö ei ole vain kokija vaan tekijä, jonka osallisuus taideteokseen on merkittävä ja toteutuksen kannalta keskeinen. Hankkeessa on mahdollisuus saada ohjausta mentorilta (yhteisötaiteilija Anniina Aunola), joka toimii työryhmän tukena asiantuntijana ja kouluttajana. Projektissa työskentelee myös apuna tuottaja tapahtumien järjestelyissä. Hankkeeseen on myönnetty opetus- ja kulttuuriministeriön avustus.

Taiteilijalta vaaditaan soveltuva alan koulutus, kykyä työskennellä monitaiteellisessa työryhmässä ja kykyä työskennellä yleisön kanssa. Aiempi kokemus osallistavasta taiteesta tai yhteisötaideprojekteista katsotaan eduksi.

Osa-aikainen työsuhde on määräaikainen alkaen marraskuussa 2016 ja päättyen vuoden loppuun 2017. Työ vaatii läsnäolojaksoja Kankaalla aina tarvittaessa.  Työn osa-aikainen luonne mahdollistaa muun taiteellisen työskentelyn hankkeen aikana.

Työaika ja palkka: Taiteilija työskentelee keskimäärin 37,5 tuntia kuukaudessa, josta maksetaan palkkaa 575 euroa. Esimerkiksi vuoden 2017 aikana kertynyt palkka on 6900 euroa. Työaika ja palkanmaksu sovitellaan joustavasti työryhmän kanssa hankkeen käynnistyessä.

Työhakemukset ansioluetteloineen on toimitettava 28.10. mennessä osoitteeseen: info(a)tanssinkeskus.fi tai Keski-Suomen Tanssin Keskus, Piippukatu 7 a 2, 40100 Jyväskylä.

Hankkeen toteuttajana on Keski-Suomen Tanssin Keskus. Kumppaneina toimivat Kankaan Palvelu Oy, Materia ry, Live Herring ry, Kankaan asukasyhdistys ry ja Teatterikone.

Lisätietoja:
Mari Hautala
044-3992234
mari.hautala(a)tanssinkeskus.fi

Keski-Suomen Tanssin Keskus jatkaa työtä kulttuurimatkailun parissa yhteistyössä Alvar Aalto -säätiön kanssa

Opetus ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Keski-Suomen Tanssin Keskukselle, Tanssin Aallolla – Alvar Aalto -kohteista kehitetyn tanssisisältöisen kulttuurimatkailutuotteen tuotteistaminen –hankkeelle avustusta 30 000 euroa. Hanke toteutetaan yhteistyössä Alvar Aalto –säätiön kanssa.

Alvar Aallon kohteet ovat maailmanlaajuisesti turistien mielenkiinnon kohteena. Hankkeen tavoitteena on tuoda kulttuurimatkailun markkinoille valtakunnallisesti saavutettava, ansaintalogistisesti eri kohderyhmiä saavuttava sekä kustannuksiltaan kohtuuhintainen tuote. Tanssin Aallolla –hankkeen tavoitteena on tarjota uusi näkökulma Aallon arkkitehtuuriin jo sitä tunteville matkailijoille ja tavoittaa uuden lähestymistavan kautta myös erityisryhmät. Liikkeellisen näkökulman tavoitteena on houkutella kohteisiin myös kotimaan matkailijoita, joille Aallon kohteet ja arkkitehtuuri ovat arkipäiväistynyttä kulttuuria. Erityisryhmien ja kotimaan matkailijoiden ohella tuotteen odotetaan kiinnostavan myös ulkomaan matkailijoita.

Hankkeeseen on valittu tanssitaiteilija Helena Ratinen. Ratinen on pitkän linjan tanssin ammattilainen ja soveltuu aikaisempien produktioidensa ansiosta erinomaisesti hankkeen toteuttajaksi. Ratiselle on ominaista ympäristöön sijoittuvat teokset, jonka lisäksi Ratinen on aikaisemmin urallaan toteuttanut teoksen, joka pohjautui Alvar Aallon suunnittelemaan Säynätsalon kunnantaloon. Ratisella on näin ollen kokemusta Aallon muotokielen muuttamisesta liikkeeksi ja vahva kiinnostus kehittää valtakunnallinen Alvar Aallon kohteisiin kytkeytyvä kulttuurimatkailutuote.

Tanssin Keskuksella on vahva kokemus kulttuurimatkailun kentältä palveluiden tuotteistamisesta vuosina 2009-2014 toteutettujen kulttuurimatkailuhankkeiden ansiosta. Tanssin Aallolla –hanke toteutetaan vuosina 2016-2017.

Lisätietoja:

Mari Hautala
Toiminnanjohtaja
Keski-Suomen Tanssin Keskus
p. 044-3992234
mari.hautala@tanssinkeskus.fi
www.tanssinkeskus.fi

Tanssin Aika -festivaalin tuottajaksi Keski-Suomen Tanssin Keskus

MEDIATIEDOTE
JULKAISUVAPAA 9.6.2016

TANSSIN AIKA –FESTIVAALIN TUOTTAMINEN SIIRTYI KESKI-SUOMEN TANSSIN KESKUKSELLE

Jo yhdettätoista kertaa järjestettävän Tanssin Aika –festivaalin tuottajatahona toimi vuoteen 2015 saakka Tanssin Aika ry. Tanssin Aika ry:n hallituksen päätöksellä Tanssin Aika ry:n toiminta on siirretty Keski-Suomen Tanssin Keskus ry:n alle 31.5.2016. Vuodesta 2016 alkaen Tanssin Aika -festivaalin tuottajana toimii Keski-Suomen Tanssin Keskus ja taiteellisena johtajana koreografi-tanssija Antti Lahti. Tanssin Aika -festivaali järjestetään Jyväskylässä 22.-24.9.2016.

Tanssin Aika ry:n toiminnan siirtyessä Keski-Suomen Tanssin Keskukselle Tanssin Aika ry puretaan.

Lisätietoja:
Mari Hautala
toiminnanjohtaja
044 399 2234
mari.hautala@tanssinkeskus.fi

 

Kiertoliike -ammattilaisfoorumin ilmoittautuminen käynnissä!

Valtakunnallinen tanssin kentän Kiertoliike -ammattilaisfoorumi järjestetään 22.-23.9.2016 Jyväskylässä Tanssin Aika-festivaalin yhteydessä. Kiertoliike -tapahtuman tuotannosta vastaa Keski-Suomen Tanssin Keskus ja Tanssin talo yhteistyössä tanssin aluekeskusverkoston kanssa.

Ilmoittautuminen Kiertoliikkeeseen alkoi 16.5.2016! Hyödynnä early bird -hinnat ja ilmoittaudu 30.6. mennessä!

Lisätietoja ohjelmasta, lipuista ja ilmoittautumisesta kiertoliike.tanssintalo.fi

 

Keski-Suomen Tanssin Keskuksen kevätkokous ma 25.4. klo 10

Tervetuloa Keski-Suomen Tanssin Keskuksen kevätkokoukseen maanantaina 25.4. klo 10 osoitteeseen Piippukatu 7 a 2. Ilmoitathan tulostasi viimeistään perjantaina 22.4. mennessä osoitteeseen info@tanssinkeskus.fi.

Kokouksen esityslista

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa myös kaksi pöytäkirjantarkastajaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitellään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
7. Muut asiat

 

Tanssin talo ja Keski-Suomen Tanssin Keskus avaavat haun Kiertoliike 2016 -tapahtuman esityksellisille puheenvuoroille ja kannanotoille

Kiertoliike on tanssin kentän valtakunnallinen ammattilaisfoorumi, joka kokoaa tanssin toimijoita yhteen tanssin kentältä lajiin, taustaan ja ammattiin katsomatta jakamaan, kuulemaan, keskustelemaan ja vaikuttumaan. Kiertoliikkeen kunnianhimoisena tavoitteena on lisätä alan vuoropuhelua ja verkostoitumista Suomessa. Vuosittain eri puolilla Suomea kiertävän, paikallisten tanssifestivaalien yhteydessä järjestettävän foorumin teemat koostuvat alan ajankohtaisista kysymyksistä. Vuoden 2016 Kiertoliike – Yhteenkuuluvuus, yhteisöllisyys vai yksilöllisyys? -tapahtuma järjestetään Jyväskylässä Tanssin Aika -festivaalin yhteydessä 22.-23.9.2016.

Kiertoliike 2016 -tapahtuman teemaksi on valittu yhteenkuuluvuus, yhteisöllisyys vai yksilöllisyys. Ohjelman rakentuu luennoista, paneeleista, pyöreän pöydän keskusteluista sekä nyt haettavissa olevista esityksellisistä puheenvuoroista ja kannanotoista. Ohjelman eri osiot lähestyvät yhteenkuuluvuuden, yhteisöllisyyden ja yksilöllisyyden kysymyksiä tanssin kentällä taiteilijuuden, toimijuuden, johtajuuden sekä pedagogiikan näkökulmista.

Hakuohjeet

Haemme nyt ohjelmaan teemaa tai tapahtumaa kommentoivia, seuraavia tai dokumentoivia ruumiillisia, esityksellisiä puheenvuoroja ja kannanottoja tanssitaiteilijoilta. Esitykselliset puheenvuorot/kannanotot voivat olla paikkasidonnaisia, sijoittua kaupunkitilaan, liikkua eri paikkojen välillä ja olla osallistavia. Suunniteltuja Kiertoliikkeen tapahtumapaikkoja ovat Tanssisali Lutakko, Aalto-sali ja Jyväskylän kaupunginteatterin yleisölämpiö.

Lisätietoja tapahtumapaikoista:

Tanssisali Lutakko: http://www.jelmu.net/

Aalto-sali: http://www.aaltosali.fi/

Jyväskylän Kaupunginteatteri: http://www.jyvaskyla.fi/kaupunginteatteri

Kirjoita meille vapaamuotoinen hakemus (max 2 A4 sivua), joka sisältää idean, työryhmän, toteutustavan tapahtuman aikana sekä kustannuslaskelman. Hakemuksesta tulee käydä ilmi millä tavalla idea tai konsepti kommentoi teemaa ja tapahtuman luonnetta sekä kuvauksen siitä, missä muodossa se tulee tapahtumassa esille. Liitä hakemukseesi CV ja yhteystietosi ja meilaa se osoitteeseen info@tanssintalo.fi. Hakemusten tulee olla perillä viimeistään 4.3.2016 klo 16. Valinnat tekee Kiertoliike 2016 -tapahtuman sisältötyöryhmä, johon kuuluvat taiteellinen johtaja Antti Lahti, taiteellinen suunnittelija Tomi Paasonen, taiteellinen johtaja Kira Riikonen ja Tanssin talon sisältöasiantuntija Johanna Tuukkanen.

Suosittelemme myös tutustumista vuoden 2015 Kiertoliikkeen ohjelmaan, http://kiertoliike.tanssintalo.fi/.

Kiertoliike järjestetään yhteistyössä Tanssin talon ja tanssin aluekeskusten kanssa. Kiertoliike 2016 -tapahtuma järjestetään Tanssin Aika -festivaalin yhteydessä Jyväskylässä ja sen tuottavat Tanssin talo ja Keski-Suomen Tanssin Keskus.

Lisätiedot: sisältöasiantuntija Johanna Tuukkanen, puh. 040 7429091, johanna.tuukkanen@tanssintalo.fi.

Tanssija Valokeilassa avaa yleisölle keskisuomalaista ammattitanssijuutta

TANSSIJA VALOKEILASSA –KONSEPTI AVAA KESKISUOMALAISTEN TANSSIN AMMATTILAISTEN ARKEA YLEISÖLLE

Keski-Suomen Tanssin Keskus käynnistää helmikuussa 2016 Tanssija Valokeilassa –konseptin. Tanssija Valokeilassa juhlistaa osaltaan niin alueellisen kuin valtakunnallisen tanssitaiteen menestystä; Taiteen Edistämiskeskuksen päätöksellä Keski-Suomen Tanssin Keskus alkaa vuodesta 2016 lähtien tuottamaan itsenäisenä toimijana tanssin aluekeskustoimintaa Keski-Suomessa. Aikaisemmin KSTK on tuottanut aluekeskustoimintaa Sisä-Suomen tanssin aluekeskuksen alla yhdessä Pirkanmaan ja Hämeen kanssa. Myös valtakunnallisesti tanssitaide on saanut vahvaa positiivista näkyvyyttä muun muassa Tanssin talon rakennuttamispäätöksen myötä.

Tanssija Valokeilassa –konseptin tavoitteena on tehdä tanssitaiteesta entistä näkyvämpää Keski-Suomessa; alueella on vahva ammattitanssijoiden verkosto, jotka tekevät monipuolisesti työtä tanssin kentällä. Suurelle yleisölle tanssijoiden työstä näkyy kuitenkin vain lopullinen tuote, kuten esitys tai työpaja, mutta ei siihen johtanut työ tai sen monimuotoiset erityispiirteet ja haasteet. Tanssija Valokeilassa avaa yleisölle ammattitanssijuutta aidosti ja rehellisesti. Konsepti pureutuu vuoden aikana 6-8 tanssijan arkeen ja elämään uusista kiinnostavista näkökulmista.

Tanssija Valokeilassa –konsepti koostuu neljästä osa-alueesta; tanssijan henkilökuvasta, haastattelusta, julkisesta esiintymisestä ja tanssikouluvierailusta. Jokaisesta tanssijasta tuotetaan toimitettu haastattelu Radio Jyväskylässä, jossa syvennytään kutakin tanssijaa henkilökohtaisesti koskettavaan aiheeseen, kuten esimerkiksi opettajuuden ja taiteilijuuden yhdistämiseen, koreografian luomiseen omaelämänkerralliselta pohjalta tai tanssijan työhön osana palvelutalojen arkea. Lisäksi Keski-Suomen Tanssin Keskuksen internetsivuilla ja sosiaalisessa mediassa julkaistaan tanssijoiden henkilökuvat, joiden kautta voi tutustua tanssijoiden tanssitaustaan ja ajankohtaisiin projekteihin. Jokaisella Tanssija Valokeilassa –tanssijalla on myös julkinen esiintyminen tai esiintymisiä, jossa yleisö pääsee näkemään tanssijan lavalla työssään. Esitykset tuottaa Keski-Suomen Tanssin Keskus yhteistyössä yhteistyökumppaniensa kanssa. Lisäksi kukin tanssija vierailee tanssikoulussa kertomassa 1-3 erityiskoulutusryhmälle tanssijan ammatista ja arjesta.

Ensimmäisenä tanssijana helmikuussa esitellään Anne-Maarit Kinnunen

Tanssija Valokeilassa –konsepti käynnistetään helmikuussa 2016. Ensimmäinen Tanssija Valokeilassa –tanssija on Anne-Maarit Kinnunen. Kinnunen valmistui tanssitaiteen kandidaatiksi vuonna 2006 Lontoon Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance –koulutuksesta. Tällä hetkellä hän työskentelee Koskelan tanssin opettajana ja koreografi-tanssijana freelance-produktioissa. Radio Jyväskylän haastattelussa 8.2. klo 14 syvennytään paluumuuttajan tarinaan; kuinka säynätsalolainen tyttö päätyi tanssinopiskelijaksi ja tanssijaksi Lontooseen ja millainen kulttuurishokki oli palata suuresta maailmasta takaisin Jyväskylään luomaan tanssijan uraa. Kinnusen voi nähdä esiintymässä la 13.2. klo 14 Kankaan pergamenttihallin Iltapäiväkahvit –tapahtumassa Jyväskylässä sekä 28.2. Serlachius-museoilla Mäntässä tanssillisessa näyttelyopastuksessa. Kinnusen henkilökuva julkaistaan helmikuun ensimmäisellä viikolla Keski-Suomen Tanssin Keskuksen internetsivuilla osoitteessa www.tanssinkeskus.fi.

Tanssija Valokeilassa –konsepti toteutetaan yhteistyössä Radio Jyväskylän kanssa.

Tanssin Keskuksen sähköpostiosoitteet muuttuivat 27.1.2016

Tanssin Keskuksen uudet sähköpostiosoitteet ovat:

Info-sähköpostiosoite: info@tanssinkeskus.fi
Toiminnanjohtaja Mari Hautala mari.hautala@tanssinkeskus.fi
Tuottaja Johanna Muhonen johanna.muhonen@tanssinkeskus.fi
Tanssin Aika -festivaalin taiteellinen johtaja Antti Lahti antti.lahti@tanssinkeskus.fi

Uudet osoitteet ovat käytössä 27.1.2016 alkaen.
Vanhat osoitteet toimivat vielä hetken aikaa rinnakkain uusien osoitteiden kanssa.
Muut yhteystiedot pysyvät samoina kuin aikaisemmin.

Keski-Suomen Tanssin Keskus itsenäiseksi tanssin aluekeskustoiminnan tuottajaksi

KESKI-SUOMEN TANSSIN KESKUS ITSENÄISEKSI TANSSIN ALUEKESKUSTOIMINNAN TUOTTAJAKSI

Taiteen edistämiskeskus on myöntänyt Keski-Suomen Tanssin Keskukselle toiminta-avustusta Keski-Suomen tanssin aluekeskustoimintaan vuodelle 2016. Aikaisemmin Keski-Suomen Tanssin Keskus on toteuttanut aluekeskustoimintaa Sisä-Suomen Tanssin aluekeskuksena yhdessä Pirkanmaan ja Hämeen kanssa. Avustus on yhteensä 70 000.

Valtakunnallisten Tanssin aluekeskusten keskeisinä tehtävinä on kehittää tanssitaiteen toimintaedellytyksiä, lisätä tanssitaiteilijoiden työtilaisuuksia sekä laajentaa taide- ja kulttuuritoimintaa. Vuosittain Keski-Suomen Tanssin Keskus työllistää yli 50 tanssin ammattilaista sisältäen tuottajat, valo- ja äänisuunnittelijat, muusikot, video- ja valokuvaajat sekä muun teknisen henkilökunnan.  Keski-Suomen Tanssin Keskus tekee laajaa yhteistyötä muiden kulttuuritoimijoiden, kuntien ja yritysten kanssa tuottaen ja toteuttaen mm. yhteistyötapahtumia ja hankkeita.

Lisätietoja:

Mari Hautala
toiminnanjohtaja
p. 044-3992234
mari.hautala@sisasuomentanssi.fi
www.tanssinkeskus.fi