Avoin työpaikka: Tanssitaiteilija toteuttamaan yhteisötaidetta Kankaalle

Taiteilijat kulttuurin lähipalvelujen tuottajina –hanke (11/2016-12/2017)

Haetaan tanssitaiteilijaa monitaiteelliseen työryhmään Jyväskylään, Kankaan asuinalueelle, toteuttamaan yhteisötaidetta.

Hankkeessa rakennetaan kestäviä malleja taide- ja kulttuuripalveluista, joiden avulla voidaan olla mukana Kankaan kaupunginosan aluekehityksessä Jyväskylässä. Taiteilijaryhmä (tanssitaitelija, mediataiteilija, muotoilija/taideteollisen alan osaaja ja näyttelijä) toteuttaa alueella asukkaiden ja eri yhteisöjen kanssa taide- ja kulttuuritoimintoja, jotka lisäävät alueen kulttuuripitoisuutta, yhteisöllisyyttä ja vahvistavat alueelle muodostuvaa yhteistä identiteettiä.

Hankkeen keskiössä on ”jaetun tekijyyden” taide, taiteen tekemisen tapa, jossa ammattitaiteilijat toimivat mahdollistajina prosessissa, jonka lopputulos on kuitenkin ennalta suunnittelematon ja yhteisön itsensä synnyttämä. Yleisö ei ole vain kokija vaan tekijä, jonka osallisuus taideteokseen on merkittävä ja toteutuksen kannalta keskeinen. Hankkeessa on mahdollisuus saada ohjausta mentorilta (yhteisötaiteilija Anniina Aunola), joka toimii työryhmän tukena asiantuntijana ja kouluttajana. Projektissa työskentelee myös apuna tuottaja tapahtumien järjestelyissä. Hankkeeseen on myönnetty opetus- ja kulttuuriministeriön avustus.

Taiteilijalta vaaditaan soveltuva alan koulutus, kykyä työskennellä monitaiteellisessa työryhmässä ja kykyä työskennellä yleisön kanssa. Aiempi kokemus osallistavasta taiteesta tai yhteisötaideprojekteista katsotaan eduksi.

Osa-aikainen työsuhde on määräaikainen alkaen marraskuussa 2016 ja päättyen vuoden loppuun 2017. Työ vaatii läsnäolojaksoja Kankaalla aina tarvittaessa.  Työn osa-aikainen luonne mahdollistaa muun taiteellisen työskentelyn hankkeen aikana.

Työaika ja palkka: Taiteilija työskentelee keskimäärin 37,5 tuntia kuukaudessa, josta maksetaan palkkaa 575 euroa. Esimerkiksi vuoden 2017 aikana kertynyt palkka on 6900 euroa. Työaika ja palkanmaksu sovitellaan joustavasti työryhmän kanssa hankkeen käynnistyessä.

Työhakemukset ansioluetteloineen on toimitettava 28.10. mennessä osoitteeseen: info(a)tanssinkeskus.fi tai Keski-Suomen Tanssin Keskus, Piippukatu 7 a 2, 40100 Jyväskylä.

Hankkeen toteuttajana on Keski-Suomen Tanssin Keskus. Kumppaneina toimivat Kankaan Palvelu Oy, Materia ry, Live Herring ry, Kankaan asukasyhdistys ry ja Teatterikone.

Lisätietoja:
Mari Hautala
044-3992234
mari.hautala(a)tanssinkeskus.fi

Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa:
Pin It
Bookmark the permalink.

Comments are closed