Tanssin Aika -festivaalin uusi taiteellinen johtaja on valittu vuosille 2021-2023

Rajakangas on opiskellut tanssia Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun lisäksi Englannissa ja Hollannissa. Rajakangas on toiminut monipuolisesti tanssitaiteen kentällä tanssijana, koreografina, toimittajana (Esitysradio-podcast), nykytanssin- ja koreografian opettajana sekä tanssikoulun (Tanssivintti) johtoryhmän jäsenenä. Rajakangas aloittaa tehtävässä nykyisen Tanssin Aika -festivaalin taiteellisen johtajan Antti Lahden kauden päätyttyä vuonna 2021.

Tanssin Aika -festivaalin taiteellisen johtajan tehtävään tuli yhteensä yhdeksäntoista hakemusta.

Tanssin Aika -festivaali on keskisuomalainen tanssifestivaali, joka järjestetään 23.-26.9.2020 viidennentoista kerran. Festivaalin ohjelmisto esittelee monipuolisesti paikallista, valtakunnallista sekä kansainvälistä tanssitaidetta. Festivaalin tuotannosta vastaa Keski-Suomen Tanssin Keskus.

Lisätietoja:

Mari Hautala
toiminnanjohtaja
+358 44 399 2234
mari.hautala@tanssinkeskus.fi

Janina Rajakangas
Tanssitaiteilija / Tanssin Aika -festivaalin taiteellinen johtaja 2021-2023
+358 50 377 8155
janina.rajakangas@gmail.com

Kulttuuritalo Villa Ranan visio tanssitaiteen näkökulmasta

Mediatiedote 9.4.2020

Tanssitaiteilija Terhi Kuokkanen on kevään ajan työskennellyt Keski-Suomen Tanssin Keskuksen taiteellisen työn suunnittelijana ja mentorina. Työn sisältönä on ollut kartoittaa yhdessä alueen tanssin kentän ja eri taide- ja kulttuuriorgansiaatioiden kanssa näkemyksiä, toiveita ja odotuksia tanssin tekemisen tulevaisuutta ja erityisesti Kulttuuritalo Villa Ranaa kohtaan. Työskentely on osa Alfred Kordelinin säätiön rahoittamaa Blomstedt Stage – tanssitaiteen avoin kokeiluareena -hanketta.

Työskentelyn ensimmäisen vaiheen aikana syntynyt Kulttuuritalo Villa Ranan visio tanssitaiteen osalta jakautuu viiteen eri päähuomioon: fasiliteetit, brändi, tilan käyttö, yleisötyö ja yhteisötanssi sekä taiteellinen suunnittelu. Graafiseen muotoon tuotetussa julkaisussa on nostettu esille pääkohdat ja niitä havainnollistavat avainsanat.

Työskentely on osoittanut, että alueella kaivataan uudenlaisia rakenteita, joiden varaan taiteilija voi rakentaa pidempikestoisia toimintasuunnitelmia omalle työskentelylleen. Rakenteilla tarkoitetaan tässä kohtaa rahoituksen, tilaresurssien ja myös tuotannollisen avun keskinäistä balanssia. Avauduttuaan Villa Rana on Keski-Suomen tanssitaiteen keskus, joka tarjoaa taiteilijalle kollegiaalisen yhteisön sekä tanssitaiteelle sopivat fasiliteetit.

Kulttuuritalo Villa Rana on arkkitehti Yrjö Blomstedtin suunnittelemaan Villa Rana rakennukseen avautuva kulttuurikeskus, jota hallinnoi Jyväskylän kulttuuritalon tukiyhdistys ry. Keski-Suomen Tanssin Keskus on yksi tukiyhdistyksen jäsenyhdistyksistä ja Kulttuuritalo Villa Ranan päävuokralaisista. Muita taloon muuttavia toimijoita ovat Keski-Suomen elokuvakeskus ry, Lastenmusiikkiorkesteri Loiskis ry, Jyväskylän Festivaaliyhdistys ry (Jyväskylän Kesä) ja Teatterikone osk.

Lisätietoja:

Mari Hautala
toiminnanjohtaja / Keski-Suomen Tanssin Keskus
p. 044-399 2234
mari.hautala@tanssinkeskus.fi