Keski-Suomen Tanssin Keskus ry:n kevätkokous 20.4.2017

Tervetuloa Keski-Suomen Tanssin Keskus ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen torstaina 20.4.2017 klo 10 osoitteeseen Piippukatu 7 a 2.

Ilmoitathan tulostasi viimeistään tiistaihin 18.4. mennessä osoitteeseen info@tanssinkeskus.fi.

Kokouksen esityslista

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa myös kaksi pöytäkirjantarkastajaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitellään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
7. Muut asiat

Tanssin aluekeskusten ehdotus valtionosuusjärjestelmän uudistamiseksi

Tanssin aluekeskusten ehdotus valtionosuusjärjestelmän uudistamiseksi

Yleiset kärjet

 • Ehdotetaan tanssin kentän rakenteiden vahvistamista siten, että tanssitaiteella on tasa-arvoiset mahdollisuudet kehittyä osana esittäviä taiteita.
 • Ehdotetaan vapaan kentän (freelancerit ja vapaat ryhmät) rahoituksen lisäämistä kentän taiteellisen työskentelyn kehittämiseen ja työllisyyden vahvistamiseen.

Tanssin vapaan kentän näkökulma

 • Ehdotetaan, että valtionosuusjärjestelmäuudistuksessa vos-perusrahoituksesta kohdistetaan kiinteä prosenttiosuus vapaan kentän taiteilijoiden työllistämiseen teattereissa, orkestereissa ja museoissa.
 • Ehdotetaan näyttämötaiteen valtionosuusuudistukseen kannustinjärjestelmää, jonka yhtenä laatukriteerinä on taiteen vapaan kentän ammattilaisten työllistäminen sekä alueellinen ammatillinen yhteistyö.
 • Ehdotetaan vapaiden tanssi-, teatteri-, sirkus- ja muiden esittävien taiteiden ryhmille 3-portaista tiekarttaa valtionosuuden piiriin, esim. seuraavasti:
  • tuen suuruuden tulee taata vähintään 1. vakinaisen henkilön, kuten tuottajan kokoaikaiset palkkakulut sekä riittävät tuotanto- ja vuokrakulut
  • tuen suuruuden tulee taata vähintään 2. vakinaisen henkilön kokoaikaiset palkkakulut sekä riittävät tuotanto- ja vuokrakulut
  • projekti- ja produktioavustukset; vuosittaishaku; vertaisarviointi
  • 3-vuotinen ensemble-tuki, toiminnan kehittämiseen tähtäävä; haku joka 3. vuosi; toiminta-, laatu- ja vertaisarviointi
  • 5-vuotinen ensemble-tuki, toiminnan vakiinnuttamiseen tähtäävä; haku joka 5. vuosi; toiminta-, laatu- ja vertaisarviointi
  • uusia ryhmiä valtionosuuden piiriin otettaessa on määriteltävä elinkelpoinen henkilötyövuosimäärän minimi

Tanssin aluekeskusten näkökulma

 • Ehdotetaan näyttämötaiteen valtionosuusuudistukseen tanssin aluekeskuksille vahvempaa roolia taiteen vapaan kentän työllistäjinä ja välittäjätahoina toimimisena ja nostetaan tanssin aluekeskusverkoston rahoitus vastaamaan sille asetettuja tavoitteita.
 • Ehdotetaan, että tanssin aluekeskukset otetaan valtionosuuden piiriin ja niille osoitetaan riittävä henkilötyövuosimäärä ja 60 %:n valtionosuus. Tai vaihtohehtoisesti tanssin aluekeskuksille kohdistetaan riittävä tuki jollakin muulla rahoitusmekanismilla vapaan kentän työllistämiseksi sekä eri kohderyhmille ja alueille suunnattavan monipuolisen tanssitoiminnan kehittämiseksi.

Helsingissä 14.12.2016

Pohjoinen tanssin aluekeskus
Itäinen tanssin aluekeskus
Keski-Suomen Tanssin Keskus
Pohjanmaan tanssin aluekeskus/Regionala danscentret i Österbotten
Sisä-Suomen tanssin aluekeskus
Läntinen tanssin aluekeskus
Zodiak – Uuden tanssin keskus

Lataa ehdotus omaan tiedostoon

Tanssin Aika 2017 -festivaalin ohjelmistohaku on auki

Kahdestoista Tanssin Aika –festivaali järjestetään Jyväskylässä 21.-24.9.2017. Festivaali etsii ohjelmistoonsa monimuotoisia teoksia ja projektiehdotuksia niin näyttämö- ja klubitiloihin kuin erilaisiin julkisiin tiloihin ja urbaaneihin ympäristöihin. Hakuun voi osallistua myös ehdotuksilla, joiden ensi-ilta on hakuajan jälkeen.

Tanssin Aika -festivaalin tuottaa Keski-Suomen Tanssin Keskus. Hakemusten tulee olla perillä perjantaina 6.1.2017. Taiteellinen johtaja tekee ohjelmistovalinnat tammi-helmikuussa 2017.

 

Hakemuksessa tulee olla:

-Hakijan nimi, osoite ja yhteystiedot

-Teoksen nimi ja teoskuvaus

-Koreografin ja/tai työryhmän lyhyt esittely

-Esityksen kesto ja ikäsuositus

-Tilavaatimus/tilatoive ja rakennusaika

-Linkki teoksen taltiointiin (jos teos ei ole valmis, niin taltiointiin harjoituksista tai saman työryhmän aiemmasta työstä)

 

Hakemukset lähetetään osoitteeseen antti.lahti@tanssinkeskus.fi

Lisätietoja:
info@tanssinkeskus.fi
http://tanssinaika.tanssinkeskus.fi
https://www.facebook.com/tanssinaika/

Keski-Suomen Tanssin Keskuksen syyskokouskutsu

Aika: Maanantai 24.10.  klo 13.00
Paikka: KSTK:n toimisto, Piippukatu 7 A 2

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
7. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

HUOM! Jos olet kiinnostunut hallitustyöskentelystä vuonna 2017, mutta et pääse paikalle kokoukseen voit ilmoittaa kiinnostuksesta hallituksen puheenjohtaja Terhi Kuokkaselle (terhi.kuokkanen@gmail.com)

Avoin työpaikka: Tanssitaiteilija toteuttamaan yhteisötaidetta Kankaalle

Taiteilijat kulttuurin lähipalvelujen tuottajina –hanke (11/2016-12/2017)

Haetaan tanssitaiteilijaa monitaiteelliseen työryhmään Jyväskylään, Kankaan asuinalueelle, toteuttamaan yhteisötaidetta.

Hankkeessa rakennetaan kestäviä malleja taide- ja kulttuuripalveluista, joiden avulla voidaan olla mukana Kankaan kaupunginosan aluekehityksessä Jyväskylässä. Taiteilijaryhmä (tanssitaitelija, mediataiteilija, muotoilija/taideteollisen alan osaaja ja näyttelijä) toteuttaa alueella asukkaiden ja eri yhteisöjen kanssa taide- ja kulttuuritoimintoja, jotka lisäävät alueen kulttuuripitoisuutta, yhteisöllisyyttä ja vahvistavat alueelle muodostuvaa yhteistä identiteettiä.

Hankkeen keskiössä on ”jaetun tekijyyden” taide, taiteen tekemisen tapa, jossa ammattitaiteilijat toimivat mahdollistajina prosessissa, jonka lopputulos on kuitenkin ennalta suunnittelematon ja yhteisön itsensä synnyttämä. Yleisö ei ole vain kokija vaan tekijä, jonka osallisuus taideteokseen on merkittävä ja toteutuksen kannalta keskeinen. Hankkeessa on mahdollisuus saada ohjausta mentorilta (yhteisötaiteilija Anniina Aunola), joka toimii työryhmän tukena asiantuntijana ja kouluttajana. Projektissa työskentelee myös apuna tuottaja tapahtumien järjestelyissä. Hankkeeseen on myönnetty opetus- ja kulttuuriministeriön avustus.

Taiteilijalta vaaditaan soveltuva alan koulutus, kykyä työskennellä monitaiteellisessa työryhmässä ja kykyä työskennellä yleisön kanssa. Aiempi kokemus osallistavasta taiteesta tai yhteisötaideprojekteista katsotaan eduksi.

Osa-aikainen työsuhde on määräaikainen alkaen marraskuussa 2016 ja päättyen vuoden loppuun 2017. Työ vaatii läsnäolojaksoja Kankaalla aina tarvittaessa.  Työn osa-aikainen luonne mahdollistaa muun taiteellisen työskentelyn hankkeen aikana.

Työaika ja palkka: Taiteilija työskentelee keskimäärin 37,5 tuntia kuukaudessa, josta maksetaan palkkaa 575 euroa. Esimerkiksi vuoden 2017 aikana kertynyt palkka on 6900 euroa. Työaika ja palkanmaksu sovitellaan joustavasti työryhmän kanssa hankkeen käynnistyessä.

Työhakemukset ansioluetteloineen on toimitettava 28.10. mennessä osoitteeseen: info(a)tanssinkeskus.fi tai Keski-Suomen Tanssin Keskus, Piippukatu 7 a 2, 40100 Jyväskylä.

Hankkeen toteuttajana on Keski-Suomen Tanssin Keskus. Kumppaneina toimivat Kankaan Palvelu Oy, Materia ry, Live Herring ry, Kankaan asukasyhdistys ry ja Teatterikone.

Lisätietoja:
Mari Hautala
044-3992234
mari.hautala(a)tanssinkeskus.fi

Tanssin Keskus sai Opetus- ja kulttuuriministeriöltä 75 000 euron tuen

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Tanssin Keskukselle 75 000 euron avustuksen hankkeeseen, jonka aiheena on taiteilijat kulttuurin lähipalvelujen tuottajana. Hankkeessa edistetään taiteilijoiden työllistymistä yleisesti taiteen ja kulttuurin saavutettavuuden ja esteettömyyden periaatteesta käsin ja se keskittyy toimimiseen osallistavan taiteen kontekstiin. Hanke toteutaan Jyväskylän Kankaalla.

Hankkeen aikana rakennetaan kestäviä malleja taide- ja kulttuuripalveluista, joiden avulla voidaan olla mukana ennalta määritetyn kaupunginosan aluekehityksessä. Hankkeeseen palkattava taiteilijaryhmä toteuttaa alueella asukkaiden ja eri yhteisöjen kanssa taide- ja kulttuuritoimintoja, jotka lisäävät pitkän aikavälin tarkastelussa alueen kulttuuripitoisuutta, yhteisöllisyyttä ja vahvistavat tietylle alueelle muodostuvaa yhtenäistä identiteettiä. Lisäksi taiteilijat hyödyntävät työssään alueen infraa, historiaa ja rakenteita ja muodostavat työmahdollisuuksia ympäristön edellytysten mukaan. Työskentelyvaihe on toimintatutkimuksen kaltainen jakso, jonka aikana kehitetään ja arvioidaan alueellisesti määrätyissä yhteisöissä järjestettävän lähikulttuuritoiminnan muotoja, mahdollisuuksia ja rahoitusta.

Hanke toteutetaan vuosien 2016 ja 2017 aikana.

Lisätietoja:

Mari Hautala
p. 044-3992234
mari.hautala@tanssinkeskus.fi

 

Tanssin Aika -festivaalin tuottajaksi Keski-Suomen Tanssin Keskus

MEDIATIEDOTE
JULKAISUVAPAA 9.6.2016

TANSSIN AIKA –FESTIVAALIN TUOTTAMINEN SIIRTYI KESKI-SUOMEN TANSSIN KESKUKSELLE

Jo yhdettätoista kertaa järjestettävän Tanssin Aika –festivaalin tuottajatahona toimi vuoteen 2015 saakka Tanssin Aika ry. Tanssin Aika ry:n hallituksen päätöksellä Tanssin Aika ry:n toiminta on siirretty Keski-Suomen Tanssin Keskus ry:n alle 31.5.2016. Vuodesta 2016 alkaen Tanssin Aika -festivaalin tuottajana toimii Keski-Suomen Tanssin Keskus ja taiteellisena johtajana koreografi-tanssija Antti Lahti. Tanssin Aika -festivaali järjestetään Jyväskylässä 22.-24.9.2016.

Tanssin Aika ry:n toiminnan siirtyessä Keski-Suomen Tanssin Keskukselle Tanssin Aika ry puretaan.

Lisätietoja:
Mari Hautala
toiminnanjohtaja
044 399 2234
mari.hautala@tanssinkeskus.fi

 

Kiertoliike -ammattilaisfoorumin ilmoittautuminen käynnissä!

Valtakunnallinen tanssin kentän Kiertoliike -ammattilaisfoorumi järjestetään 22.-23.9.2016 Jyväskylässä Tanssin Aika-festivaalin yhteydessä. Kiertoliike -tapahtuman tuotannosta vastaa Keski-Suomen Tanssin Keskus ja Tanssin talo yhteistyössä tanssin aluekeskusverkoston kanssa.

Ilmoittautuminen Kiertoliikkeeseen alkoi 16.5.2016! Hyödynnä early bird -hinnat ja ilmoittaudu 30.6. mennessä!

Lisätietoja ohjelmasta, lipuista ja ilmoittautumisesta kiertoliike.tanssintalo.fi

 

Keski-Suomen Tanssin Keskuksen kevätkokous ma 25.4. klo 10

Tervetuloa Keski-Suomen Tanssin Keskuksen kevätkokoukseen maanantaina 25.4. klo 10 osoitteeseen Piippukatu 7 a 2. Ilmoitathan tulostasi viimeistään perjantaina 22.4. mennessä osoitteeseen info@tanssinkeskus.fi.

Kokouksen esityslista

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa myös kaksi pöytäkirjantarkastajaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitellään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
7. Muut asiat

 

Tanssin talo ja Keski-Suomen Tanssin Keskus avaavat haun Kiertoliike 2016 -tapahtuman esityksellisille puheenvuoroille ja kannanotoille

Kiertoliike on tanssin kentän valtakunnallinen ammattilaisfoorumi, joka kokoaa tanssin toimijoita yhteen tanssin kentältä lajiin, taustaan ja ammattiin katsomatta jakamaan, kuulemaan, keskustelemaan ja vaikuttumaan. Kiertoliikkeen kunnianhimoisena tavoitteena on lisätä alan vuoropuhelua ja verkostoitumista Suomessa. Vuosittain eri puolilla Suomea kiertävän, paikallisten tanssifestivaalien yhteydessä järjestettävän foorumin teemat koostuvat alan ajankohtaisista kysymyksistä. Vuoden 2016 Kiertoliike – Yhteenkuuluvuus, yhteisöllisyys vai yksilöllisyys? -tapahtuma järjestetään Jyväskylässä Tanssin Aika -festivaalin yhteydessä 22.-23.9.2016.

Kiertoliike 2016 -tapahtuman teemaksi on valittu yhteenkuuluvuus, yhteisöllisyys vai yksilöllisyys. Ohjelman rakentuu luennoista, paneeleista, pyöreän pöydän keskusteluista sekä nyt haettavissa olevista esityksellisistä puheenvuoroista ja kannanotoista. Ohjelman eri osiot lähestyvät yhteenkuuluvuuden, yhteisöllisyyden ja yksilöllisyyden kysymyksiä tanssin kentällä taiteilijuuden, toimijuuden, johtajuuden sekä pedagogiikan näkökulmista.

Hakuohjeet

Haemme nyt ohjelmaan teemaa tai tapahtumaa kommentoivia, seuraavia tai dokumentoivia ruumiillisia, esityksellisiä puheenvuoroja ja kannanottoja tanssitaiteilijoilta. Esitykselliset puheenvuorot/kannanotot voivat olla paikkasidonnaisia, sijoittua kaupunkitilaan, liikkua eri paikkojen välillä ja olla osallistavia. Suunniteltuja Kiertoliikkeen tapahtumapaikkoja ovat Tanssisali Lutakko, Aalto-sali ja Jyväskylän kaupunginteatterin yleisölämpiö.

Lisätietoja tapahtumapaikoista:

Tanssisali Lutakko: http://www.jelmu.net/

Aalto-sali: http://www.aaltosali.fi/

Jyväskylän Kaupunginteatteri: http://www.jyvaskyla.fi/kaupunginteatteri

Kirjoita meille vapaamuotoinen hakemus (max 2 A4 sivua), joka sisältää idean, työryhmän, toteutustavan tapahtuman aikana sekä kustannuslaskelman. Hakemuksesta tulee käydä ilmi millä tavalla idea tai konsepti kommentoi teemaa ja tapahtuman luonnetta sekä kuvauksen siitä, missä muodossa se tulee tapahtumassa esille. Liitä hakemukseesi CV ja yhteystietosi ja meilaa se osoitteeseen info@tanssintalo.fi. Hakemusten tulee olla perillä viimeistään 4.3.2016 klo 16. Valinnat tekee Kiertoliike 2016 -tapahtuman sisältötyöryhmä, johon kuuluvat taiteellinen johtaja Antti Lahti, taiteellinen suunnittelija Tomi Paasonen, taiteellinen johtaja Kira Riikonen ja Tanssin talon sisältöasiantuntija Johanna Tuukkanen.

Suosittelemme myös tutustumista vuoden 2015 Kiertoliikkeen ohjelmaan, http://kiertoliike.tanssintalo.fi/.

Kiertoliike järjestetään yhteistyössä Tanssin talon ja tanssin aluekeskusten kanssa. Kiertoliike 2016 -tapahtuma järjestetään Tanssin Aika -festivaalin yhteydessä Jyväskylässä ja sen tuottavat Tanssin talo ja Keski-Suomen Tanssin Keskus.

Lisätiedot: sisältöasiantuntija Johanna Tuukkanen, puh. 040 7429091, johanna.tuukkanen@tanssintalo.fi.