Keski-Suomen Tanssin Keskuksen kevätkokous ma 25.4. klo 10

Tervetuloa Keski-Suomen Tanssin Keskuksen kevätkokoukseen maanantaina 25.4. klo 10 osoitteeseen Piippukatu 7 a 2. Ilmoitathan tulostasi viimeistään perjantaina 22.4. mennessä osoitteeseen info@tanssinkeskus.fi.

Kokouksen esityslista

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa myös kaksi pöytäkirjantarkastajaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitellään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
7. Muut asiat

 

Tanssin talo ja Keski-Suomen Tanssin Keskus avaavat haun Kiertoliike 2016 -tapahtuman esityksellisille puheenvuoroille ja kannanotoille

Kiertoliike on tanssin kentän valtakunnallinen ammattilaisfoorumi, joka kokoaa tanssin toimijoita yhteen tanssin kentältä lajiin, taustaan ja ammattiin katsomatta jakamaan, kuulemaan, keskustelemaan ja vaikuttumaan. Kiertoliikkeen kunnianhimoisena tavoitteena on lisätä alan vuoropuhelua ja verkostoitumista Suomessa. Vuosittain eri puolilla Suomea kiertävän, paikallisten tanssifestivaalien yhteydessä järjestettävän foorumin teemat koostuvat alan ajankohtaisista kysymyksistä. Vuoden 2016 Kiertoliike – Yhteenkuuluvuus, yhteisöllisyys vai yksilöllisyys? -tapahtuma järjestetään Jyväskylässä Tanssin Aika -festivaalin yhteydessä 22.-23.9.2016.

Kiertoliike 2016 -tapahtuman teemaksi on valittu yhteenkuuluvuus, yhteisöllisyys vai yksilöllisyys. Ohjelman rakentuu luennoista, paneeleista, pyöreän pöydän keskusteluista sekä nyt haettavissa olevista esityksellisistä puheenvuoroista ja kannanotoista. Ohjelman eri osiot lähestyvät yhteenkuuluvuuden, yhteisöllisyyden ja yksilöllisyyden kysymyksiä tanssin kentällä taiteilijuuden, toimijuuden, johtajuuden sekä pedagogiikan näkökulmista.

Hakuohjeet

Haemme nyt ohjelmaan teemaa tai tapahtumaa kommentoivia, seuraavia tai dokumentoivia ruumiillisia, esityksellisiä puheenvuoroja ja kannanottoja tanssitaiteilijoilta. Esitykselliset puheenvuorot/kannanotot voivat olla paikkasidonnaisia, sijoittua kaupunkitilaan, liikkua eri paikkojen välillä ja olla osallistavia. Suunniteltuja Kiertoliikkeen tapahtumapaikkoja ovat Tanssisali Lutakko, Aalto-sali ja Jyväskylän kaupunginteatterin yleisölämpiö.

Lisätietoja tapahtumapaikoista:

Tanssisali Lutakko: http://www.jelmu.net/

Aalto-sali: http://www.aaltosali.fi/

Jyväskylän Kaupunginteatteri: http://www.jyvaskyla.fi/kaupunginteatteri

Kirjoita meille vapaamuotoinen hakemus (max 2 A4 sivua), joka sisältää idean, työryhmän, toteutustavan tapahtuman aikana sekä kustannuslaskelman. Hakemuksesta tulee käydä ilmi millä tavalla idea tai konsepti kommentoi teemaa ja tapahtuman luonnetta sekä kuvauksen siitä, missä muodossa se tulee tapahtumassa esille. Liitä hakemukseesi CV ja yhteystietosi ja meilaa se osoitteeseen info@tanssintalo.fi. Hakemusten tulee olla perillä viimeistään 4.3.2016 klo 16. Valinnat tekee Kiertoliike 2016 -tapahtuman sisältötyöryhmä, johon kuuluvat taiteellinen johtaja Antti Lahti, taiteellinen suunnittelija Tomi Paasonen, taiteellinen johtaja Kira Riikonen ja Tanssin talon sisältöasiantuntija Johanna Tuukkanen.

Suosittelemme myös tutustumista vuoden 2015 Kiertoliikkeen ohjelmaan, http://kiertoliike.tanssintalo.fi/.

Kiertoliike järjestetään yhteistyössä Tanssin talon ja tanssin aluekeskusten kanssa. Kiertoliike 2016 -tapahtuma järjestetään Tanssin Aika -festivaalin yhteydessä Jyväskylässä ja sen tuottavat Tanssin talo ja Keski-Suomen Tanssin Keskus.

Lisätiedot: sisältöasiantuntija Johanna Tuukkanen, puh. 040 7429091, johanna.tuukkanen@tanssintalo.fi.

Tanssija Valokeilassa avaa yleisölle keskisuomalaista ammattitanssijuutta

TANSSIJA VALOKEILASSA –KONSEPTI AVAA KESKISUOMALAISTEN TANSSIN AMMATTILAISTEN ARKEA YLEISÖLLE

Keski-Suomen Tanssin Keskus käynnistää helmikuussa 2016 Tanssija Valokeilassa –konseptin. Tanssija Valokeilassa juhlistaa osaltaan niin alueellisen kuin valtakunnallisen tanssitaiteen menestystä; Taiteen Edistämiskeskuksen päätöksellä Keski-Suomen Tanssin Keskus alkaa vuodesta 2016 lähtien tuottamaan itsenäisenä toimijana tanssin aluekeskustoimintaa Keski-Suomessa. Aikaisemmin KSTK on tuottanut aluekeskustoimintaa Sisä-Suomen tanssin aluekeskuksen alla yhdessä Pirkanmaan ja Hämeen kanssa. Myös valtakunnallisesti tanssitaide on saanut vahvaa positiivista näkyvyyttä muun muassa Tanssin talon rakennuttamispäätöksen myötä.

Tanssija Valokeilassa –konseptin tavoitteena on tehdä tanssitaiteesta entistä näkyvämpää Keski-Suomessa; alueella on vahva ammattitanssijoiden verkosto, jotka tekevät monipuolisesti työtä tanssin kentällä. Suurelle yleisölle tanssijoiden työstä näkyy kuitenkin vain lopullinen tuote, kuten esitys tai työpaja, mutta ei siihen johtanut työ tai sen monimuotoiset erityispiirteet ja haasteet. Tanssija Valokeilassa avaa yleisölle ammattitanssijuutta aidosti ja rehellisesti. Konsepti pureutuu vuoden aikana 6-8 tanssijan arkeen ja elämään uusista kiinnostavista näkökulmista.

Tanssija Valokeilassa –konsepti koostuu neljästä osa-alueesta; tanssijan henkilökuvasta, haastattelusta, julkisesta esiintymisestä ja tanssikouluvierailusta. Jokaisesta tanssijasta tuotetaan toimitettu haastattelu Radio Jyväskylässä, jossa syvennytään kutakin tanssijaa henkilökohtaisesti koskettavaan aiheeseen, kuten esimerkiksi opettajuuden ja taiteilijuuden yhdistämiseen, koreografian luomiseen omaelämänkerralliselta pohjalta tai tanssijan työhön osana palvelutalojen arkea. Lisäksi Keski-Suomen Tanssin Keskuksen internetsivuilla ja sosiaalisessa mediassa julkaistaan tanssijoiden henkilökuvat, joiden kautta voi tutustua tanssijoiden tanssitaustaan ja ajankohtaisiin projekteihin. Jokaisella Tanssija Valokeilassa –tanssijalla on myös julkinen esiintyminen tai esiintymisiä, jossa yleisö pääsee näkemään tanssijan lavalla työssään. Esitykset tuottaa Keski-Suomen Tanssin Keskus yhteistyössä yhteistyökumppaniensa kanssa. Lisäksi kukin tanssija vierailee tanssikoulussa kertomassa 1-3 erityiskoulutusryhmälle tanssijan ammatista ja arjesta.

Ensimmäisenä tanssijana helmikuussa esitellään Anne-Maarit Kinnunen

Tanssija Valokeilassa –konsepti käynnistetään helmikuussa 2016. Ensimmäinen Tanssija Valokeilassa –tanssija on Anne-Maarit Kinnunen. Kinnunen valmistui tanssitaiteen kandidaatiksi vuonna 2006 Lontoon Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance –koulutuksesta. Tällä hetkellä hän työskentelee Koskelan tanssin opettajana ja koreografi-tanssijana freelance-produktioissa. Radio Jyväskylän haastattelussa 8.2. klo 14 syvennytään paluumuuttajan tarinaan; kuinka säynätsalolainen tyttö päätyi tanssinopiskelijaksi ja tanssijaksi Lontooseen ja millainen kulttuurishokki oli palata suuresta maailmasta takaisin Jyväskylään luomaan tanssijan uraa. Kinnusen voi nähdä esiintymässä la 13.2. klo 14 Kankaan pergamenttihallin Iltapäiväkahvit –tapahtumassa Jyväskylässä sekä 28.2. Serlachius-museoilla Mäntässä tanssillisessa näyttelyopastuksessa. Kinnusen henkilökuva julkaistaan helmikuun ensimmäisellä viikolla Keski-Suomen Tanssin Keskuksen internetsivuilla osoitteessa www.tanssinkeskus.fi.

Tanssija Valokeilassa –konsepti toteutetaan yhteistyössä Radio Jyväskylän kanssa.

Tanssin Keskuksen sähköpostiosoitteet muuttuivat 27.1.2016

Tanssin Keskuksen uudet sähköpostiosoitteet ovat:

Info-sähköpostiosoite: info@tanssinkeskus.fi
Toiminnanjohtaja Mari Hautala mari.hautala@tanssinkeskus.fi
Tuottaja Johanna Muhonen johanna.muhonen@tanssinkeskus.fi
Tanssin Aika -festivaalin taiteellinen johtaja Antti Lahti antti.lahti@tanssinkeskus.fi

Uudet osoitteet ovat käytössä 27.1.2016 alkaen.
Vanhat osoitteet toimivat vielä hetken aikaa rinnakkain uusien osoitteiden kanssa.
Muut yhteystiedot pysyvät samoina kuin aikaisemmin.

Tanssin Keskuksen mielipidekysely on sulkeutunut

Keski-Suomen Tanssin Keskuksen mielipidekysely ”Mitä on tanssi?” on sulkeutunut.

Vastauksia tuli paljon ja ne olivat monipuolisia ja inspiroivia. Tanssin Keskus kiittää kaikkia kyselyyn vastaneita mielipiteistänne ja ideoistanne sekä siitä, että olette olleet mukana kehittämässä ja luomassa uusia tanssitapahtumia ja uudenlaista tanssitarjontaa Keski-Suomeen.

Kaikkien vastanneiden kesken (jotka jättivät kyselyn yhteydessä yhteystietonsa) arvotaan kolme kappaletta (3) Tanssin Keskuksen lippu- sekä tuotepaketteja. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti joulukuun 2015 aikana.

Kiitos vastaajille!

Tanssin Aika -festivaalin ohjelmistohaku 1.12.2015-8.1.2016

Yhdestoista Tanssin Aika –festivaali järjestetään Jyväskylässä 22.-24.9.2016. Festivaali etsii ohjelmistoonsa monimuotoisia teoksia niin näyttämö- ja klubitiloihin kuin erilaisiin julkisiin tiloihin kuten kauppakeskuksiin ja museoihin.

Tanssin Aika -festivaalin järjestää Keski-Suomen Tanssin Keskus. Festivaalin taiteellisena johtajana aloittaa tammikuussa 2016 tanssija-koreografi Antti Lahti. Vuonna 2016 Tanssin Aika -festivaalin yhteydessä järjestetään myös valtakunnallinen Kiertoliike -ammattilaistapahtuma.

Hakemuksessa tulee olla:
-Hakijan nimi, osoite ja yhteystiedot
-Teoksen nimi ja teoskuvaus
-Koreografin ja työryhmän lyhyt esittely
-Esityksen kesto ja ikäsuositus
-Tilavaatimus/tilatoive ja rakennusaika
-Linkki teoksen taltiointiin

Hakemusten tulee olla perillä perjantaina 8.1.2016.
Taiteellinen johtaja tekee ohjelmistovalinnat tammi-helmikuussa 2016.

Hakemukset lähetetään osoitteeseen antti.lahti@sisasuomentanssi.fi

Lisätietoja:info@sisasuomentanssi.fi

Alwar Urban -tanssifestarille haetaan vierailuesitystä

Alwar Urban -tanssifestari on Jyväskylän Kaupunginteatterin, Keski-Suomen Tanssin Keskuksen ja Tanssiryhmä Off/Balancen yhteistuottama tapahtuma, joka järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2014. Uutena yhteistyökumppanina festarille ohjelmaa tuottaa vuonna 2016 Keski-Suomen elokuvakeskus. Alwar Urban -tanssifestari järjestetään 21.-23.4.2016 Jyväskylän Kaupunginteatterilla.

Alwar Urban -tanssifestarin tavoitteena on tuoda Jyväskylään uusia esityskonsepteja ja esitellä niiden kautta tanssia kaikissa muodoissaan rohkeasti, ennakkoluulottomasti ja värikkäästi urbaanilla otteella. Keski-Suomen Tanssin Keskus tuottaa festarille yhden vierailuesityksen, jonka esityspaikka on Jyväskylän Kaupunginteatterin pieni näyttämö ja ajankohta perjantai 22.4.2016. Käytössä on teatterin pienen näyttämön tekniikka ja teokselle on varattu pystytysaikaa pe 22.4.2016 klo 8-18.

Hakuun voi osallistua kaikilla teoksilla, jotka sopivat ko.tilaan, tyylilajista riippumatta. Teoksen tanssijoiden / osan tanssijoista tulee olla tanssin ammattilaisia. Hakemuksessa tulee olla teoskuvaus, kuvaus tekijöistä / ryhmästä, teoksen kesto, linkki teoksen tallenteeseen / teaseriin.

Päätöksen vierailuesityksestä tekee Keski-Suomen Tanssin Keskuksen hallitus taiteellisen toimikunnan ehdotuksen pohjalta alkuvuodesta 2016.

Hakemukset 18.12.2015 mennessä osoitteeseen info@sisasuomentanssi.fi tai Keski-Suomen Tanssin Keskus, Piippukatu 7 a 2, 40100 Jyväskylä.

Lisätietoja: Tuottaja Johanna Muhonen, johanna.muhonen@sisasuomentanssi.fi, 045 344 5136

Keski-Suomen Tanssin Keskuksen syyskokous

Tervetuloa Keski-Suomen Tanssin Keskuksen syyskokoukseen to 22.10. klo 13- Tanssin Keskuksen toimistolle osoitteeseen Piippukatu 7 a 2.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. kokouksen avaus
  2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
  6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
  7. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
  8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Ilmoitathan tulostasi ennakkoon, viimeistään keskiviikkoon 21.10. mennessä osoitteeseen info@sisasuomentanssi.fi.

Hetken taide tulee kylään – tanssia Jokikartanossa

Hetken taide tulee kylään – tanssia Jokikartanossa

Tanssiryhmä Myrskyryhmä vierailee Jyväskylän kaupungin Jokivarren ryhmäkodeissa 19.–22.10.2015. Vierailijoina ovat tanssija Elli Isokoski ja jyväskyläläinen tanssitaiteilija, LitL Teija Häyrynen. Ohjelmassa on yhteisiä tanssillisia hetkiä, liikkeellisiä kokeiluja ja keskustelutuokioita. Tanssijat yhdistävät työskentelyssään laajan osaamisensa kulttuurisen vanhustyön ja tanssin parissa, yhteistyöllä luodaan siltaa niin kokemuksellisesti kuin maantieteellisestikin. Lopputulos on yllätys tekijöilleenkin!

 Tanssitaiteilijan ammattitaitoon kuuluvat kehollinen herkkyys, läsnäolon taito ja luovuus auttavat tavoittamaan myös ihmisiä, joilla on pitkälle edennyt muistisairaus ja ihmisiä, joilla on puheen tuottamisen vaikeuksia. Aikaa vietetään yksittäisten asukkaiden kanssa heidän huoneissaan tai yhteisissä tiloissa. Läsnäolosta ja vuorovaikutuksesta syntyy merkityksellisiä kohtaamisia. Kohtaamiset antavat asukkaille mahdollisuuden kerrata omaa elämäänsä ja olla mukana luomassa omien toiveiden ja tarinoiden pohjalta syntyvää taidetta. Intensiivinen työskentelyjakso huipentuu yhteiseen juhlaan 22.10. klo 14.00.

Ryhmäkodissa taiteilijat kohtaavat elämää, jota värittävät monenlaiset elämänkokemukset sekä usein myös avoimuus, heittäytymiskyky ja huumori. Vuorovaikutuksesta syntyvässä tanssissa päädytään usein ratkaisuihin ja liikkeisiin, joita ei löydettäisi ilman asukkaiden osallistumista. Edellisen kerran Myrskyryhmä on vieraillut Jokikartanossa syksyllä 2013.

”Tanssi on silta ihmisten välillä: liikkeet kertovat, lohduttavat ja viettelevätkin. Nähdyksi tuleminen, monenlaisuuden hyväksyminen ja yhdessä tanssimisen ilo antavat voimaa sekä tanssijalle että tanssiin osallistuville.”   – Teija Häyrynen

Lisätiedot:

Myrskynsilmä ry/Myrskyryhmä, Elli Isokoski, elli.isokoski@gmail.com,
040 737 8280

facebook.com/myrskyryhma

 Tanssiresidenssi toteutetaan Taiteen edistämiskeskuksen taloudellisella tuella.