Hankkeet

Avaa hankkeen tiedot klikkaamalla otsikkoa. Sulje tiedot klikkaamalla otsikkoa uudelleen.

2018-2019

Kulttuuritalo Villa Rana

Villa Rana. Kuva: Matti Partanen

 

Jyväskylän kulttuuritalon tukiyhdistys ry on perustamassa monitaiteista kulttuuritilaa historiallisesti merkittävään, Seminaarinmäellä sijaitsevaan Villa Rana -rakennukseen. Kulttuuritalo Villa Rana -hanketta on lähdetty toteuttamaan vuonna 2017 ja Villa Ranaan oli tarkoitus muuttaa vuoden 2018 aikana. Valitettavasti hanke ei toteudu vielä vuonna 2019 ja näin ollen se viivästyy vielä ainakin vuodella.

Tieto viivästymisestä saatiin joulukuun 10. päivä kiinteistön nykyiseltä omistajalta Keski-Suomen Suojeltavat Museokiinteistöt Oy:ltä. Viivästyminen johtuu Villa Ranan kaava-alueen epäselvyydestä.

Tällä hetkellä kiinteistön kaava-alueesta neuvotellaan Jyväskylän kaupungin kaavoituksen, Keski-Suomen Suojeltavat museokiinteistöt Oy:n ja rakennuksen entisen omistajan Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n kesken. Kaikilla tahoilla on tavoitteena, että kulttuuritalo Villa Rana -hanke saadaan toteutettua mahdollisimman pian tästä viivästyksestä huolimatta.

Jyväskylän kulttuuritalon tukiyhdistyksen jäsenyhteisöt ovat Keski-Suomen Tanssin Keskus, Lastenmusiikkiorkesteri Loiskis, Keski-Suomen Elokuvakeskus, Teatterikone ja Keski-Suomen Kirjailijat. Yhdistyksen jäsenyhteisöt tulevat tekemään yhteistyötä myös vuoden 2019 aikana, mutta yhteistä tilaa ei näillä näkymin vuokrata.

Lisätietoja: Toiminnanjohtaja Mari Hautala, 044 3992234, mari.hautala@tanssinkeskus.fi

Kulttuuritalo Villa Rana Facebookissa.

Tanssin ja elokuvan esitystilaksi suunniteltu Blomstedtin sali Villa Ranassa. Kuva: Matti Partanen

Vuoden 2019 varmistuneet hankkeet

Keski-Suomen Kehittämisrahasto on myöntänyt tukea ÄlyäLiikkeellä – kehollista oppimista tukevan sovelluksen pilotoinnin 1.vaiheeseen vuosille 2019-2020. ÄlyäLiikkeellä-konseptin liikkeellepanijat ovat tanssitaiteilija-pedagogit Anne-Maarit Kinnunen ja Laura Suonperä.

Alfred Kordelinin säätiön tukeman Blomstedt Stage – tanssitaiteen avoin kokeiluareena -hankkeen oli tarkoitus aloittaa esitystoiminnan kehitys Kulttuuritalo Villa Ranassa. Hankkeen sisältö mentori-, kokeiluareena- ja vierailutoiminta toteutetaan vuoden 2019 aikana muissa jo olemassa olevissa tiloissa.

Sukupolviensilta on yhteisötaideprojekti Viitasaarella, jonka parissa Helena Ratinen aloitti työskentelyn omalla apurahalla vuoden 2018 lopussa. Viitasaaren kaupungin tukemana hanketta jatketaan Keski-Suomen Tanssin Keskuksen kautta tammi-maalikuussa 2019. Helena työskentelee residenssin omaisesti Viitasaaren vanhuspalveluiden eri yksiköissä.

Tanssin Aallolla

Tanssin Aallolla –hanke nostaa esille Alvar Aallon arkkitehtuuria ja muotoilua liikkeen kautta

Helena Ratinen: KoeAalto Kuva: Matti Häyrynen

KSTK:n ja Alvar Aalto säätiön Tanssin Aallolla -hanke esittelee Alvar Aallon arkkitehtuuria ja muotoilua uudella tavalla hyödyntäen hankkeessa toteutettavien Aalto-tuotteiden sisällöissä liikettä ja tanssia. Hanke tarjoaa näkökulman Aallon töihin jo sitä tunteville matkailijoille ja tavoittaa uudenlaisen lähestymistavan kautta myös mahdolliset ensikertalaiset. Liikkeellinen näkökulma houkuttelee kohteisiin myös kotimaan matkailijoita, joille Aallon kohteet ja arkkitehtuuri ovat arkipäiväistynyttä kulttuuria. Kotimaan matkailijoiden ohella hankkeen sisällön odotetaan kiinnostavan myös ulkomaan matkailijoita. Hanke toteutetaan Keski-Suomen lisäksi myös muissa Suomessa sijaitsevissa Aalto-kaupungeissa.

Hankkeen tanssitaiteilijana toimii Helena Ratinen. Ratiselle on ominaista ympäristöön sijoittuvat teokset, jonka lisäksi Ratinen on aikaisemmin urallaan toteuttanut teoksen, joka pohjautui Alvar Aallon suunnittelemaan Säynätsalon kunnantaloon. Ratisella on kokemusta Aallon muotokielen muuttamisesta liikkeeksi ja vahva kiinnostus ja osaaminen kehittää valtakunnallisia Alvar Aallon kohteisiin kytkeytyviä kulttuurimatkailutuotteita. Ratisen ideoimat hankkeen sisäiset kulttuurimatkailutuotteet ovat luokiteltu niin, että ne tavoittavat sisällöltään erilaisia kohderyhmiä. Hanketta tukee Opetus- ja kulttuuriministeriö. Hanke toteutetaan yhteistyössä Alvar Aalto -säätiön kanssa.

Lisätietoa: Tanssin Aallolla
Video: KoeAalto 

 

 

MENNEET

Menneet hankkeet

Taiteilijat kulttuurin lähipalveluiden tuottajina

Terhi Kuokkanen ja Annu Sankilampi / PK5 Kuva: Matti Häyrynen

 • Hankkeessa edistetään taiteilijoiden työllistymistä yleisesti taiteen ja kulttuurin saavutettavuuden ja esteettömyyden periaatteesta käsin. Hanke käynnistettiin 1.1.2017 ja se jatkuu 30.5.2018 saakka. Hanke työllisti viisi taiteilijaa; näyttelijä Aaro Vuotilan (Teatterikone Osk),mediataiteilija Tuukka Toijanniemen, näyttelijä Annu Sankilammen (Teatterikone Osk), muotoilija Marianne Tiitisen (Materia ry) ja tanssitaiteilija Terhi Kuokkasen, joista kolme viimeksi mainittua  jatkavat hanketyöskentelyä Kankaan alueella myös 1.1.-30.5.2018. Yhdessä taiteilijat muodostavat ryhmän PK5 – Kankaan Taika. Hankkeen hallinnoijana toimii KSTK ja kumppaneina Kankaan Palvelu Oy, Materia ry, Live Herring ry, Kankaan asukasyhdistys ry ja Teatterikone Osk.

Lisätietoa: Kankaan kulttuuri

Teija Häyrynen: Roosa
Kuva: Matti Häyrynen

 

Tanssin kiertuetoiminnan kehittäminen Keski-Suomessa

 • Vuoden 2018 maakuntakiertuehankkeen tavoitteena on käynnistää säännöllinen kiertuetoiminta sekä löytää yhteistyössä kuntatoimijoiden kanssa yhteinen toimintamalli pitkäjänteisen kiertuetoiminnan pyörittämiseen. Hanke on jatkoa KSTK:n vuonna 2016 toteuttamaan Minä tanssin! –hankkeelle. Minä tanssin! -hankkeen syvempi tarkoitus oli lisätä tanssin tunnettuutta lasten keskuudessa, antaa lapsille kipinä luovaan liikkumiseen sekä vahvistaa lasten omaa ilmaisua, itsetuntemusta, kehollisuutta ja itsetuntoa luovan tanssin keinoin. Pitkän tähtäimen tavoitteena on parantaa pysyvästi tanssin saatavuutta maakunnassa, erityisesti pienissä kunnissa. Kiertuehanke pitää sisällään kaksi vuonna 2018 toteutettavaa maakuntakiertuetta, joista toinen on lastentanssiteoksen kiertue ja toinen Tanssin Ajan vierailuesityksen minikiertue. Lokakuussa 2017 avattiin haku 0-6 –vuotiaille lapsille suunnatulle tanssi- ja työpajakokonaisuudelle. Valitulle kokonaisuudelle järjestetään vuoden 2018 aikana 4-6 kunnan maakuntakiertue Keski-Suomessa. Tanssin Ajan maakuntakiertueteosta puolestaan haetaan vuoden 2018 ohjelmistohaun yhteydessä joulu-tammikuussa 2017-2018. Tanssin Ajan kiertueteos on kohdennettu aikuisille. Maakuntakiertuehanketta tuki Jenny ja Antti Wihurin säätiö.

 

Tanssitunnit palvelutalossa

 • Taiteen edistämiskeskuksen ja Sammonkoti säätiön myöntämillä apurahoilla sekä Keski-Suomen Tanssin Keskuksen omarahoitusosuudella toteutettiin kaksi kuuden viikon mittaista Tanssihetki –tanssituntikokonaisuutta, jotka järjestettiin Keljon palvelutalossa keväällä 2015 yhdessä Taidepäiväkoti Kulmakartanon ja syksyllä 2015 päiväkoti Iltatähden kanssa. Jokihovin palvelutalossa toteutettiin syksyllä 2015 vanhemmille ja sylivauvaikäisille kuuden viikon Yhdessä –tanssituntikokonaisuus. Vahvana yhteistyökumppanina hankkeessa oli myös Jyväskylän vanhuspalvelut.
 • Hanketta vetämään palkattiin tanssinopettaja Heta Hämäläinen, joka vastasi koko vuoden tanssiohjauksesta. Päiväkoti Iltatähden tanssitunneille palkattiin avustavaksi opettajaksi tanssinopettaja Anna Perälä.
 • Tanssituntien toteutus palvelutaloissa avasi uudenlaisen tavan tehdä sukupolvien välistä yhteistyötä. Kyseessä ei ollut yksittäinen esitys/vierailu, vaan toistuva ja jatkuva toiminta. Viikoittain toistuvan toiminnan etuna oli, että ihmiset tulivat vähitellen toisilleen tutuiksi. Tuntien lopussa oli mahdollisuus vapaaseen keskusteluun ja kohtaamiseen. Tanssitunnit ohjattiin lapsille ja mukana oleville aikuisille, ja palvelutaloissa olevat asukkaat saivat halutessaan seurata tuntia olla hetkessä läsnä. Poikkeuksen tekivät syksyn päiväkotiryhmän tanssitunnit, joiden yhteyteen oli järjestetty oma osallistava osuus talojen asukkaille.
 • Palvelutalojen tiloja on jo pitkään käytetty soveltavan taiteen esiintymispaikkana, mutta uutta hankkeessa oli tilojen hyödyntäminen pitkäkestoisessa opetuskäytössä. Palvelutalojen näkökulmasta tanssitunnit toivat tuulahduksen talojen ulkopuolisesta elämästä palvelutalojen arkeen. Tanssituntien järjestäminen palvelutaloissa on Tanssin Keskukselle tilallinen sekä yhteiskunnallinen hanke. Toimitilapuutteen takia tanssitoiminnalle etsitään jatkuvasti uusia tilayhteistyömalleja. Palvelutalojen tiloja on jo pitkään käytetty soveltavan taiteen esiintymispaikkana, mutta uutta hankkeessa on tilojen hyödyntäminen pitkäkestoisessa opetuskäytössä. Tavoitteena on myös herättää kysymyksiä; miksi laitostiloja ei käytetä enemmän muussa toiminnassa ja miksi laitokset edelleen ovat usein irrallaan muusta ympäristössä tapahtuvasta toiminnasta.
 • Hankkeen tavoitteet täyttyivät odotusten mukaisesti. Tarkoituksena oli luoda uudenlainen konsepti toteutettavaksi palvelutalojen tiloissa ja tämä tarkoitus toteutui kiitettävästi. Toiminta synnytti ja vahvisti uudenlaisia yhteyksiä mm. järjestäjien sekä osallistujien kesken. Tanssitunnit saivat paljon kiitosta osallistujilta, vanhemmilta, asukkailta, henkilökunnalta ja omaisilta.
 • Keski-Suomen Tanssin Keskus on jatkanut Yhdessä –tanssituntien järjestämistä yhdessä Jyväskylän vanhuspalveluiden kanssa myös hankekauden jälkeen. Keväällä 2016 järjestettiin kuuden viikon kokonaisuus palvelutalo Jokihovissa.

 

Linkki Keskisuomalaisen tekemään videoon:

http://www.ksml.fi/uutiset/kotimaa/vauvat-ja-vanhukset-kohtaavat-tanssitunnilla/2171154

Linkki Henki & Elämä –lehden tekemään videoon:

 

Matkailuhankkeet 2009-2014

 • Keski-Suomen Tanssin Keskus on toiminut kulttuurimatkailun kentällä vuodesta 2009 alkaen. Keski-Suomen Tanssin Keskuksen Tanssia matkailijoille –hankkeessa (2009-2010) ja Tanssia verkossa (2011) -hankkeessa tuotteistettiin tanssin palveluita matkailukontekstiin soveltuvaksi ja ulkomaisia matkailijoita silmällä pitäen. Yhteistyökumppaneiden kautta tuotteet saatettiin Keski-Suomen matkailumarkkinoille sekä helpon saatavuuden edistämiseksi sähköiseen mediaan. Tanssi matkailun vetovoimatekijänä (2012) –hankkeessa KSTK kehitti ohjelmapalveluita uusille kohderyhmille, joista tärkeimmät olivat hotelliasiakkaat ja yksittäiset (indis) matkailijat. Tanssitaiteilijoita koulutettiin tunnistamaan matkailijoiden ja matkailutoimijoiden tarpeet, jotta tuotteet kohtaisivat kysynnän entistä paremmin. Kulttuurimatkailun jakeluverkostot Keski-Suomessa -hanke (2013) pureutui erityisesti sesonkituotteisiin kuten venäläisten turistisesonkikauteen ja lapsiperheiden kesälomakauteen soveltuviin tuotteisiin. Lisäksi hankkeessa levitettiin KSTK:lla saatuja kulttuurimatkailun myynti- ja markkinointikäytänteitä muille keskisuomalaisille kulttuuritoimijoille. Vuonna 2014 toteutettu Neljä Vuodenaikaa –hanke tuotti matkailukontekstiin suunnitellun tanssisisältöisen tuotteen, jonka esittämistä jatketaan vuonna 2015 ilman erillistä kulttuurimatkailuhanketta.
 • KSTK on hankkeidensa kautta luonut hyviä käytänteitä tanssisisältöisessä kulttuurimatkailussa myynnin, markkinoinnin ja jakelun saralla sekä hankkinut vahvat verkostot keskisuomalaisiin matkailualan yrittäjiin. Tanssi on otettu matkailutoimijoiden keskuudessa positiivisesti vastaan. Nykyään matkailupalveluiden asiakkaat eli yritykset, ryhmät ja yksittäiset matkailijat arvostavat erityisesti uniikkia ohjelmallista sisältöä, jossa yhdistyvät yleiset Suomen matkailuvetovoimatekijät, kuten luonto, sekä erilaiset kulttuuri- ja taidesisältöiset elämykset. Matkailuyrittäjät kokevat ainutlaatuisten ohjelmapalveluiden tarjoajina erottuvansa edukseen alan kilpailussa.
 • KSTK toimii Keski-Suomessa, mutta on säännöllisesti hankkeiden aikana vieraillut messuilla ja koulutuksissa myös maakunnan ulkopuolella sekä osallistunut valtakunnallisen kulttuurimatkailun asiantuntijaverkoston toimintaan. Kysyntää ja tarvetta matkailulähtöisille tanssin palveluille on runsaasti ympäri Suomen, mutta sisällöntuottajia on valtakunnallisesti erittäin vähän. Tällä hetkellä Keski-Suomen Tanssin Keskus on toinen kahdesta tanssin toimijasta kulttuurimatkailuverkostossa ja ainut tanssitoimija Keski-Suomessa. Aikaisemmista hankkeista saatujen tulosten ansiosta voidaan todeta, että Keski-Suomen Tanssin Keskus on vahva kulttuurimatkailun kehittäjäorganisaatio.

Tanssiva Lahja

Tulossa…

Comments are closed