Hankkeet

Avaa hankkeen tiedot klikkaamalla otsikkoa. Sulje tiedot klikkaamalla otsikkoa uudelleen.

Tanssitunnit palvelutalossa

Tulossa…

  • Taiteen edistämiskeskuksen ja Sammonkoti säätiön myöntämillä apurahoilla sekä Keski-Suomen Tanssin Keskuksen omarahoitusosuudella toteutettiin kaksi kuuden viikon mittaista Tanssihetki –tanssituntikokonaisuutta, jotka järjestettiin Keljon palvelutalossa keväällä 2015 yhdessä Taidepäiväkoti Kulmakartanon ja syksyllä 2015 päiväkoti Iltatähden kanssa. Jokihovin palvelutalossa toteutettiin syksyllä 2015 vanhemmille ja sylivauvaikäisille kuuden viikon Yhdessä –tanssituntikokonaisuus. Vahvana yhteistyökumppanina hankkeessa oli myös Jyväskylän vanhuspalvelut.
  • Hanketta vetämään palkattiin tanssinopettaja Heta Hämäläinen, joka vastasi koko vuoden tanssiohjauksesta. Päiväkoti Iltatähden tanssitunneille palkattiin avustavaksi opettajaksi tanssinopettaja Anna Perälä.
  • Tanssituntien toteutus palvelutaloissa avasi uudenlaisen tavan tehdä sukupolvien välistä yhteistyötä. Kyseessä ei ollut yksittäinen esitys/vierailu, vaan toistuva ja jatkuva toiminta. Viikoittain toistuvan toiminnan etuna oli, että ihmiset tulivat vähitellen toisilleen tutuiksi. Tuntien lopussa oli mahdollisuus vapaaseen keskusteluun ja kohtaamiseen. Tanssitunnit ohjattiin lapsille ja mukana oleville aikuisille, ja palvelutaloissa olevat asukkaat saivat halutessaan seurata tuntia olla hetkessä läsnä. Poikkeuksen tekivät syksyn päiväkotiryhmän tanssitunnit, joiden yhteyteen oli järjestetty oma osallistava osuus talojen asukkaille.
  • Palvelutalojen tiloja on jo pitkään käytetty soveltavan taiteen esiintymispaikkana, mutta uutta hankkeessa oli tilojen hyödyntäminen pitkäkestoisessa opetuskäytössä. Palvelutalojen näkökulmasta tanssitunnit toivat tuulahduksen talojen ulkopuolisesta elämästä palvelutalojen arkeen. Tanssituntien järjestäminen palvelutaloissa on Tanssin Keskukselle tilallinen sekä yhteiskunnallinen hanke. Toimitilapuutteen takia tanssitoiminnalle etsitään jatkuvasti uusia tilayhteistyömalleja. Palvelutalojen tiloja on jo pitkään käytetty soveltavan taiteen esiintymispaikkana, mutta uutta hankkeessa on tilojen hyödyntäminen pitkäkestoisessa opetuskäytössä. Tavoitteena on myös herättää kysymyksiä; miksi laitostiloja ei käytetä enemmän muussa toiminnassa ja miksi laitokset edelleen ovat usein irrallaan muusta ympäristössä tapahtuvasta toiminnasta.
  • Hankkeen tavoitteet täyttyivät odotusten mukaisesti. Tarkoituksena oli luoda uudenlainen konsepti toteutettavaksi palvelutalojen tiloissa ja tämä tarkoitus toteutui kiitettävästi. Toiminta synnytti ja vahvisti uudenlaisia yhteyksiä mm. järjestäjien sekä osallistujien kesken. Tanssitunnit saivat paljon kiitosta osallistujilta, vanhemmilta, asukkailta, henkilökunnalta ja omaisilta.
  • Keski-Suomen Tanssin Keskus on jatkanut Yhdessä –tanssituntien järjestämistä yhdessä Jyväskylän vanhuspalveluiden kanssa myös hankekauden jälkeen. Keväällä 2016 järjestettiin kuuden viikon kokonaisuus palvelutalo Jokihovissa.

 

Linkki Keskisuomalaisen tekemään videoon:

http://www.ksml.fi/uutiset/kotimaa/vauvat-ja-vanhukset-kohtaavat-tanssitunnilla/2171154

Linkki Henki & Elämä –lehden tekemään videoon:

 

MENNEET

Matkailuhankkeet 2009-2014

Tulossa…

  • Keski-Suomen Tanssin Keskus on toiminut kulttuurimatkailun kentällä vuodesta 2009 alkaen. Keski-Suomen Tanssin Keskuksen Tanssia matkailijoille –hankkeessa (2009-2010) ja Tanssia verkossa (2011) -hankkeessa tuotteistettiin tanssin palveluita matkailukontekstiin soveltuvaksi ja ulkomaisia matkailijoita silmällä pitäen. Yhteistyökumppaneiden kautta tuotteet saatettiin Keski-Suomen matkailumarkkinoille sekä helpon saatavuuden edistämiseksi sähköiseen mediaan. Tanssi matkailun vetovoimatekijänä (2012) –hankkeessa KSTK kehitti ohjelmapalveluita uusille kohderyhmille, joista tärkeimmät olivat hotelliasiakkaat ja yksittäiset (indis) matkailijat. Tanssitaiteilijoita koulutettiin tunnistamaan matkailijoiden ja matkailutoimijoiden tarpeet, jotta tuotteet kohtaisivat kysynnän entistä paremmin. Kulttuurimatkailun jakeluverkostot Keski-Suomessa -hanke (2013) pureutui erityisesti sesonkituotteisiin kuten venäläisten turistisesonkikauteen ja lapsiperheiden kesälomakauteen soveltuviin tuotteisiin. Lisäksi hankkeessa levitettiin KSTK:lla saatuja kulttuurimatkailun myynti- ja markkinointikäytänteitä muille keskisuomalaisille kulttuuritoimijoille. Vuonna 2014 toteutettu Neljä Vuodenaikaa –hanke tuotti matkailukontekstiin suunnitellun tanssisisältöisen tuotteen, jonka esittämistä jatketaan vuonna 2015 ilman erillistä kulttuurimatkailuhanketta.
  • KSTK on hankkeidensa kautta luonut hyviä käytänteitä tanssisisältöisessä kulttuurimatkailussa myynnin, markkinoinnin ja jakelun saralla sekä hankkinut vahvat verkostot keskisuomalaisiin matkailualan yrittäjiin. Tanssi on otettu matkailutoimijoiden keskuudessa positiivisesti vastaan. Nykyään matkailupalveluiden asiakkaat eli yritykset, ryhmät ja yksittäiset matkailijat arvostavat erityisesti uniikkia ohjelmallista sisältöä, jossa yhdistyvät yleiset Suomen matkailuvetovoimatekijät, kuten luonto, sekä erilaiset kulttuuri- ja taidesisältöiset elämykset. Matkailuyrittäjät kokevat ainutlaatuisten ohjelmapalveluiden tarjoajina erottuvansa edukseen alan kilpailussa.
  • KSTK toimii Keski-Suomessa, mutta on säännöllisesti hankkeiden aikana vieraillut messuilla ja koulutuksissa myös maakunnan ulkopuolella sekä osallistunut valtakunnallisen kulttuurimatkailun asiantuntijaverkoston toimintaan. Kysyntää ja tarvetta matkailulähtöisille tanssin palveluille on runsaasti ympäri Suomen, mutta sisällöntuottajia on valtakunnallisesti erittäin vähän. Tällä hetkellä Keski-Suomen Tanssin Keskus on toinen kahdesta tanssin toimijasta kulttuurimatkailuverkostossa ja ainut tanssitoimija Keski-Suomessa. Aikaisemmista hankkeista saatujen tulosten ansiosta voidaan todeta, että Keski-Suomen Tanssin Keskus on vahva kulttuurimatkailun kehittäjäorganisaatio.

Tanssiva Lahja

Tulossa…

Comments are closed