Tukimuodot

Avaa tukimuodon tiedot klikkaamalla otsikkoa. Sulje tiedot klikkaamalla otsikkoa uudelleen.

Esitystuki

Esitystuki on tarkoitettu uusille tuotannoille ja kertaluontoisille tapahtumille

Hakuaika: 10.8.-7.9.2018

HAKULOMAKE

Esitystukea myönnetään, mikäli Taiteen edistämiskeskus myöntää aluekeskustuen Keski-Suomen Tanssin Keskukselle täysimääräisenä. Tukea voidaan myöntää 1-4 Keski-Suomen alueella toteutettavalle ammattikentän teokselle tai tapahtumalle.

Tuki kohdennetaan tanssin ammattilaisten palkkoihin. Etusija on keskisuomalaisilla ja keskisuomalaislähtöisillä tanssitaiteilijoilla. Esitystuen myöntämisestä päättää hallitus taiteellisen toimikunnan esityksestä. HUOM! Osatuotantotuen saajan tulee KSTK:n jäsen.

Teosten ja tapahtumien valintaa ohjaavat seuraavat tekijät:

Tanssin ammattilaisuus
-Tanssin ammattilaisten työllistyminen, palkat työehtosopimusten mukaisia

Taiteellinen laatu
-Tuotannon lähtökohdat ja tavoitteet sekä taiteellisen näkemyksen ilmeneminen

Toteutettavuus
-Sekä työsuunnitelmanettä budjetin selkeys ja realistisuus.

Vaikuttavuus
-Millä tavoin hanke tavoittaa yleisön, miten hanke vaikuttaa tanssin kentällä

Näkyvyys ja tanssin tunnettuuden edistäminen
-Yleisötyö- ja markkinointisuunnitelma, kierrätettävyys ja elinkaari

Monimuotoisuus
-Tasapuolisuus ja vuorotteluperiaate eri tanssilajien ja tekijöiden välillä.

 

Tiedustelut
Toiminnanjohtaja
Mari Hautala
puh. 044 399 2234
mari.hautala@tanssinkeskus.fi
www.tanssinkeskus.fi

Kiertuetuki

Hakuaika: jatkuva haku

Kiertuetukea voidaan myöntää ohjelmatarjottimella olevien tanssiproduktioiden kiertueisiin Keski-Suomessa tai muualla maassa. Sen tarkoituksena on tukea keskisuomalaisten teosten esilletulemista. Tuen myöntämisessä huomioidaan tanssijoiden esiintymisestä saama työehtosopimuksen mukainen esiintymispalkkio. Tukea myönnetään matkakustannuksiin ja päivärahoihin tai jompaan kumpaan. Tukea voi hakea esityksen vastaanottaja/tilaaja tai esiintyvä työryhmä. Kiertuetuen myöntämisestä päättää määrärahojen puitteissa Keski-Suomen Tanssin Keskuksen hallitus.

VAPAAMUOTOINEN HAKEMUS
Hakijan yhteystiedot, sisältö, ajankohta, paikka, perustelut sekä haettava määrä.
Hakemus lähetetään sähköpostilla osoitteeseen info@tanssinkeskus.fi.

Lisätietoja:  Mari Hautala, puh. 044 399 2234
mari.hautala@tanssinkeskus.fi

Koulutustuki

Hakuaika: jatkuva haku

Tukea myönnetään vain kuitteja vastaan, maksimissaan 150 € / koulutus. Hyväksyttäviä kustannuksia ovat kurssimaksut, matkakustannukset, päivärahat, yöpyminen. Tuen saaminen edellyttää tositetta kurssimaksusta.

Koulutustukea myönnetään pääsääntöisesti kuluvan vuoden kursseille ennakkoon tukea hakeneille. Takautuvasti tukea hakevien hakemuksen täytyy sisältää perustelut jälkikäteen haetulle tuelle. Koulutustukea myönnetään vain Keski-Suomen Tanssin Keskuksen jäsenille.

Valittaessa tuettavia koulutuksia huomioidaan tanssin ammattilaisuus. Ei-ammattilaisille voidaan myöntää tukea, jos koulutukseen osallistuminen tukee Keski-Suomen Tanssin Keskuksen missiota: ”mahdollistaa ammattimaisen tanssikulttuurin ja yleisön kohtaaminen”. Muusikolle, tuottajille ja muille tanssin kanssa läheisesti työskenteleville voidaan myöntää koulutustukea, jos koulutus vahvistaa ammattitanssiproduktioissa tarvittavia taitoja. Koulutustuen myöntämisestä päättää määrärahojen puitteissa Keski-Suomen Tanssin Keskuksen hallitus.

VAPAAMUOTOINEN HAKEMUS
Hakijan yhteystiedot, kurssin sisältö, ajankohta, paikka, perustelut osallistumiselle sekä haettava määrä.
Hakemus lähtetetään sähköpostilla osoitteeseen info@tanssinkeskus.fi.

Lisätietoja:  Mari Hautala, puh. 044 399 2234
mari.hautala@tanssinkeskus.fi

Lämmitystuki

Hakuaika: jatkuva haku

Lämmitystuki on tarkoitettu uusintaesitysten harjoitteluun. Yksi ryhmä / tanssija voi vuodessa hakea lämmitystukea vain yhteen teokseen. Lämmitystuen hakeminen edellyttää tiedossa olevaa ja sovittua esiintymistä teoksella. Lämmitystukea voidaan myöntää kaikille Keski-Suomen Tanssin Keskuksen jäsenille. Koulutustuen myöntämisestä päättää määrärahojen puitteissa Keski-Suomen Tanssin Keskuksen hallitus.

VAPAAMUOTOINEN HAKEMUS
Hakijan yhteystiedot, sisältö, ajankohta, paikka, perustelut sekä haettava määrä.
Hakemus lähetetään sähköpostilla osoitteeseen info@tanssinkeskus.fi

Lisätietoja:  Mari Hautala, puh. 044 399 2234
mari.hautala@tanssinkeskus.fi

 

 

 

 

Comments are closed