Tukimuodot

Avaa tukimuodon tiedot klikkaamalla otsikkoa. Sulje tiedot klikkaamalla otsikkoa uudelleen.

Tuotantotuki

KESKI-SUOMEN TANSSIN KESKUKSEN TUOTANTOMALLIN MUUTOS 

Vuonna 2021 KSTK uudistaa tuotantomalliaan siirtyen osatuottajamallista kokonaisvaltaisempaan tuotantotoimintaan. Toimintamallinmuutos pohjaa kulttuuritalo Villa Ranan tarjoamiin mahdollisuuksiin harjoitella esityksiä esitystilassa ja tarjota teoksille kokonaisia esityskausia.

Vuoden 2021 tuotannoiksi on vuonna 2020 valittu Confession Games ja Kojamo-tanssielokuva. Valinnat perustuvat teosten sisältöjen kiinnostavuuteen, laajaan työllistävyyteen ja lisäksi KSTK:n toiminnallista kestävyyttä edistävään tahtotilaan, missä aiemmin osatuotantotukea saaneet teokset saatetaan valmiiksi.

Muutos palvelee keväällä 2020 yhdessä jäsenistön ja Jyväskylän kulttuuriorganisaatioiden kanssa laadittua kulttuuritalo Villa Ranan visiota tanssitaiteen näkökulmasta:

KSTK:n jäsenille varataan kulttuuritalo Villa Ranan ohjelmistosta erikseen haettava viikon esitystilatuki oman teoksen esittämiseen sekä mahdollisuuksien mukaan talon teknikon työpanos.

Seuraava hakuaikaa ei ole vielä päätetty. 

 

Teosten ja tapahtumien valintaa ohjaavat seuraavat tekijät:

Tanssin ammattilaisuus
-Tanssin ammattilaisten työllistyminen, palkat työehtosopimusten mukaisia

Taiteellinen laatu
-Tuotannon lähtökohdat ja tavoitteet sekä taiteellisen näkemyksen ilmeneminen

Toteutettavuus
-Sekä työsuunnitelmanettä budjetin selkeys ja realistisuus

Vaikuttavuus
-Millä tavoin hanke tavoittaa yleisön, miten hanke vaikuttaa tanssin kentällä

Näkyvyys ja tanssin tunnettuuden edistäminen
-Yleisötyö- ja markkinointisuunnitelma, kierrätettävyys ja elinkaari

Monimuotoisuus
-Tasapuolisuus ja vuorotteluperiaate eri tanssilajien ja tekijöiden välillä

 

Tiedustelut
Toiminnanjohtaja
Mari Hautala
puh. 044 399 2234
mari.hautala@tanssinkeskus.fi
www.tanssinkeskus.fi

Kiertuetuki

Hakuaika:

Kiertuetukien hakuaika on jokaisen vuoden huhtikuussa.

Kiertuetukea voidaan myöntää ohjelmatarjottimella olevien tanssiproduktioiden kiertueisiin Keski-Suomessa tai muualla maassa. Sen tarkoituksena on tukea keskisuomalaisten teosten esilletulemista. Tuen myöntämisessä huomioidaan tanssijoiden esiintymisestä saama työehtosopimuksen mukainen esiintymispalkkio. Tukea myönnetään matkakustannuksiin ja päivärahoihin tai jompaan kumpaan. Tukea voi hakea esityksen vastaanottaja/tilaaja tai esiintyvä työryhmä. Kiertuetuen myöntämisestä päättää määrärahojen puitteissa Keski-Suomen Tanssin Keskuksen hallitus.

VAPAAMUOTOINEN HAKEMUS
Hakijan yhteystiedot, sisältö, ajankohta, paikka, perustelut sekä haettava määrä.
Hakemus lähetetään sähköpostilla osoitteeseen info@tanssinkeskus.fi.

Lisätietoja:  Mari Hautala, puh. 044 399 2234
mari.hautala@tanssinkeskus.fi

Koulutustuki

Hakuaika:

Koulutustukien hakuaika on jokaisen vuoden huhtikuussa.

Tukea myönnetään vain kuitteja vastaan, maksimissaan 150 € / koulutus. Hyväksyttäviä kustannuksia ovat kurssimaksut, matkakustannukset, päivärahat, yöpyminen. Tuen saaminen edellyttää tositetta kurssimaksusta.

Koulutustukea myönnetään pääsääntöisesti kuluvan vuoden kursseille ennakkoon tukea hakeneille. Takautuvasti tukea hakevien hakemuksen täytyy sisältää perustelut jälkikäteen haetulle tuelle. Koulutustukea myönnetään vain Keski-Suomen Tanssin Keskuksen jäsenille.

Valittaessa tuettavia koulutuksia huomioidaan tanssin ammattilaisuus. Ei-ammattilaisille voidaan myöntää tukea, jos koulutukseen osallistuminen tukee Keski-Suomen Tanssin Keskuksen missiota: ”mahdollistaa ammattimaisen tanssikulttuurin ja yleisön kohtaaminen”. Muusikolle, tuottajille ja muille tanssin kanssa läheisesti työskenteleville voidaan myöntää koulutustukea, jos koulutus vahvistaa ammattitanssiproduktioissa tarvittavia taitoja. Koulutustuen myöntämisestä päättää määrärahojen puitteissa Keski-Suomen Tanssin Keskuksen hallitus.

VAPAAMUOTOINEN HAKEMUS
Hakijan yhteystiedot, kurssin sisältö, ajankohta, paikka, perustelut osallistumiselle sekä haettava määrä.
Hakemus lähtetetään sähköpostilla osoitteeseen info@tanssinkeskus.fi.

Lisätietoja:  Mari Hautala, puh. 044 399 2234
mari.hautala@tanssinkeskus.fi

Lämmitystuki

Hakuaika:

Lämmitystuen hakuaika päätetään vuosittain erikseen.

Lämmitystuki on tarkoitettu uusintaesitysten harjoitteluun. Yksi ryhmä / tanssija voi vuodessa hakea lämmitystukea vain yhteen teokseen. Lämmitystuen hakeminen edellyttää tiedossa olevaa ja sovittua esiintymistä teoksella. Lämmitystukea voidaan myöntää kaikille Keski-Suomen Tanssin Keskuksen jäsenille. Koulutustuen myöntämisestä päättää määrärahojen puitteissa Keski-Suomen Tanssin Keskuksen hallitus.

VAPAAMUOTOINEN HAKEMUS
Hakijan yhteystiedot, sisältö, ajankohta, paikka, perustelut sekä haettava määrä.
Hakemus lähetetään sähköpostilla osoitteeseen info@tanssinkeskus.fi

Lisätietoja:  Mari Hautala, puh. 044 399 2234
mari.hautala@tanssinkeskus.fi

Comments are closed