Tanssin Keskus sai Opetus- ja kulttuuriministeriöltä 75 000 euron tuen

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Tanssin Keskukselle 75 000 euron avustuksen hankkeeseen, jonka aiheena on taiteilijat kulttuurin lähipalvelujen tuottajana. Hankkeessa edistetään taiteilijoiden työllistymistä yleisesti taiteen ja kulttuurin saavutettavuuden ja esteettömyyden periaatteesta käsin ja se keskittyy toimimiseen osallistavan taiteen kontekstiin. Hanke toteutaan Jyväskylän Kankaalla.

Hankkeen aikana rakennetaan kestäviä malleja taide- ja kulttuuripalveluista, joiden avulla voidaan olla mukana ennalta määritetyn kaupunginosan aluekehityksessä. Hankkeeseen palkattava taiteilijaryhmä toteuttaa alueella asukkaiden ja eri yhteisöjen kanssa taide- ja kulttuuritoimintoja, jotka lisäävät pitkän aikavälin tarkastelussa alueen kulttuuripitoisuutta, yhteisöllisyyttä ja vahvistavat tietylle alueelle muodostuvaa yhtenäistä identiteettiä. Lisäksi taiteilijat hyödyntävät työssään alueen infraa, historiaa ja rakenteita ja muodostavat työmahdollisuuksia ympäristön edellytysten mukaan. Työskentelyvaihe on toimintatutkimuksen kaltainen jakso, jonka aikana kehitetään ja arvioidaan alueellisesti määrätyissä yhteisöissä järjestettävän lähikulttuuritoiminnan muotoja, mahdollisuuksia ja rahoitusta.

Hanke toteutetaan vuosien 2016 ja 2017 aikana.

Lisätietoja:

Mari Hautala
p. 044-3992234
mari.hautala@tanssinkeskus.fi

 

Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa:
Pin It
Bookmark the permalink.

Comments are closed