Hankkeet 2022

Kevät/kesä 2022 hankkeet

Kunnan tanssitaiteilija -hanke

Kesä-syksy 2022

Hankkeen tarkoituksena on tuoda esille tanssitaiteen toimintamahdollisuuksia erilaisissa toimintaympäristöissä. Hanke vahvistaa kuntien kulttuuritoimintaa lisäämällä tanssitaiteen saatavuutta osana ihmisten arkea, tarjoaa uudenlaisia osallistavan toiminnan malleja sekä edistää taiteellisen ajattelun kehittymistä yhteiskunnan eri toimialoilla.

Vuoden 2022 aikana hankkeessa työskentelevät tanssitaiteilijat Elli Pulkkinen Jyväskylä (ikääntyneiden palvelutoiminta), Heidi Luomala Laukaa (matkailupalvelut), Elsa Heikkilä Keuruu (nuorten leiritoiminta ja alueellinen tapahtumatoiminta), Anne-Maarit Kinnunen Äänekoski (ikääntyneiden palvelutoiminta) ja Matti Pulkkinen Viitasaari (nuorisotoiminta)

Liikeveistämö

Kevät ja kesä 2022

Liikeveistämö on osa Keski-Suomen Tanssin Keskuksen uutta taiteellisen työn tukemisen strategiaa, jonka tarkoituksena on luoda kestäviä tuki- ja toimintamalleja taiteellisen työskentelyn eri vaiheisiin. Liikeveistämö tarjoaa työaikaa tanssitaiteen tutkimus- ja kehitystyöhön sekä oman ammatillisuuden ylläpitoon. Työskentelymuotoon sisältyy henkilökohtaiset ja jaetut harjoitusvuorot Kulttuuritalo Villa Ranassa sekä mahdollisuus koreografiseen mentorointiin.

Keski-Suomen Tanssin Keskuksen ensimmäiseen Liikeveistämöön on valittu keväälle 2022 tanssitaiteilijat Annina Uimonen, Rebecca Laube-Pohto ja Elias Niskanen. Taiteellisen työskentelyn mentorina toimii tanssitaiteilija ja Tanssin Aika -festivaalin taiteellinen johtaja Janina Rajakangas.