Avustukset

Avustukset

KOULUTUS- JA KIERTUETUKIHAKU 2022 ON NYT AVOIMENA

KSTKn jäsenillä on mahdollisuus hakea kuitteja vastaan 150€ tukea koulutuksiin tai esityksen kiertuekustannuksiin.

Tukihaku on avoimena kesäkuun loppuun saakka. Voit hakea tukea myös syksyn kursseille / kiertueelle, maksu tapahtuu kuitteja vastaa kurssin / kiertueen jälkeen.

Hakemukset osoitteeseen info@tanssinkeskus.fi.
Maksu suoritetaan alkuperäisiä kuitteja vastaan.

 

 

 

****

Tiedote:

KESKI-SUOMEN TANSSIN KESKUKSEN TUOTANTOMALLIN MUUTOS

Vuonna 2021 KSTK uudistaa tuotantomalliaan siirtyen osatuottajamallista kokonaisvaltaisempaan tuotantotoimintaan. Toimintamallinmuutos pohjaa Kulttuuritalo Villa Ranan tarjoamiin mahdollisuuksiin harjoitella esityksiä esitystilassa ja tarjota teoksille kokonaisia esityskausia.

Vuoden 2021 tuotannoiksi on vuonna 2020 valittu Confession Games ja Kojamo-tanssielokuva. Valinnat perustuvat teosten sisältöjen kiinnostavuuteen, laajaan työllistävyyteen ja lisäksi KSTK:n toiminnallista kestävyyttä edistävään tahtotilaan, missä aiemmin osatuotantotukea saaneet teokset saatetaan valmiiksi.

Muutos palvelee keväällä 2020 yhdessä jäsenistön ja Jyväskylän kulttuuriorganisaatioiden kanssa laadittua Kulttuuritalo Villa Ranan visiota tanssitaiteen näkökulmasta:

KSTK:n jäsenille varataan Kulttuuritalo Villa Ranan ohjelmistosta erikseen haettava viikon esitystilatuki oman teoksen esittämiseen sekä mahdollisuuksien mukaan talon teknikon työpanos.

Seuraava hakuaikaa ei ole vielä päätetty.

Teosten ja tapahtumien valintaa ohjaavat seuraavat tekijät:

Tanssin ammattilaisuus
-Tanssin ammattilaisten työllistyminen, palkat työehtosopimusten mukaisia

Taiteellinen laatu
-Tuotannon lähtökohdat ja tavoitteet sekä taiteellisen näkemyksen ilmeneminen

Toteutettavuus
-Työsuunnitelman sekä budjetin selkeys ja realistisuus

Vaikuttavuus
-Millä tavoin hanke tavoittaa yleisön, miten hanke vaikuttaa tanssin kentällä

Näkyvyys ja tanssin tunnettuuden edistäminen
-Yleisötyö- ja markkinointisuunnitelma, kierrätettävyys ja teoksen elinkaari

Monimuotoisuus
-Tasapuolisuus ja vuorotteluperiaate eri tanssilajien ja tekijöiden välillä

 

Tiedustelut
Toiminnanjohtaja
Mari Hautala
puh. 044 399 2234
mari.hautala@tanssinkeskus.fi
www.tanssinkeskus.fi

Kiertuetuki

HAKUAIKA VUODELLE 2022 ON KESÄKUUN LOPPUUN SAAKKA

Kiertuetukea voidaan myöntää ohjelmatarjottimella olevien tanssiproduktioiden kiertueisiin Keski-Suomessa tai muualla maassa. Sen tarkoituksena on tukea keskisuomalaisten teosten esilletulemista. Tuen myöntämisessä huomioidaan tanssijoiden esiintymisestä saama työehtosopimuksen mukainen esiintymispalkkio. Tukea myönnetään matkakustannuksiin ja päivärahoihin tai jompaan kumpaan. Tukea voi hakea esityksen vastaanottaja/tilaaja tai esiintyvä työryhmä. Kiertuetuen myöntämisestä päättää määrärahojen puitteissa Keski-Suomen Tanssin Keskuksen hallitus.

VAPAAMUOTOINEN HAKEMUS

Hakijan yhteystiedot, sisältö, ajankohta, paikka, perustelut sekä haettava määrä.
Hakemus lähetetään sähköpostilla osoitteeseen info@tanssinkeskus.fi.

 

Koulutustuki

HAKUAIKA VUODELLE 2022 ON KESÄKUUN LOPPUUN SAAKKA

Tukea myönnetään vain kuitteja vastaan, maksimissaan 150 € / koulutus. Hyväksyttäviä kustannuksia ovat kurssimaksut, matkakustannukset, päivärahat ja yöpyminen. Tuen saaminen edellyttää tositetta kurssimaksusta.

Koulutustukea myönnetään pääsääntöisesti kuluvan vuoden kursseille ennakkoon tukea hakeneille. Takautuvasti tukea hakevien hakemuksen täytyy sisältää perustelut jälkikäteen haetulle tuelle. Koulutustukea myönnetään vain Keski-Suomen Tanssin Keskuksen jäsenille.

Valittaessa tuettavia koulutuksia huomioidaan tanssin ammattilaisuus. Ei-ammattilaisille voidaan myöntää tukea, jos koulutukseen osallistuminen tukee Keski-Suomen Tanssin Keskuksen missiota: ”mahdollistaa ammattimaisen tanssikulttuurin ja yleisön kohtaaminen”. Muusikolle, tuottajille ja muille tanssin kanssa läheisesti työskenteleville voidaan myöntää koulutustukea, jos koulutus vahvistaa ammattitanssiproduktioissa tarvittavia taitoja. Koulutustuen myöntämisestä päättää määrärahojen puitteissa Keski-Suomen Tanssin Keskuksen hallitus.