Yhteisötanssi ja yleisötyö

Yhteisötanssi ja yleisötyö

Villa Ranan visioon tanssitaiteen näkökulmasta on nostettu yhtenä kärkenä yleisötyö ja yhteisötanssi. Toiminta tulee tulevina vuosina lisääntymään ja monipuolistumaan merkittävästi. Visiossa nostetut huomiot Villa Ranan saavutettavuudesta, yleisökasvatuksesta, tunnettuudesta, eri asiakasryhmistä, päiväkäytöstä, hyvinvoinnista, työpajoista ja lähialueen tavoittamisesta otetaan erilaisissa kokeiluissa huomioon.

Tanssitaidenäyttelyiden ajatus on tarjota yleisölle mahdollisuus seurata tanssitaiteilijoiden vapaita harjoituksia. Tanssitaidenäyttely voidaan järjestää myös osaksi Liikeveistämöä. Tavoite on mahdollistaa yleisön ja tekijöiden kohtaaminen tanssitaiteilijan työskentelyn äärellä muulloin kuin perinteisessä esitystilanteessa.

Erilaisten improvisaatio- ja demoiltojen tarkoitus on toteuttaa matalakynnyksen esitysiltoja, jotka osaltaan kasvattavat tanssitaiteen katsomisen kulttuuria Jyväskylässä. Toteutuksessa hyödynnetään jatkossa myös enemmän mahdollisuuksia näyttää Villa Ranan salissa tanssielokuvia. Iltoja järjestetään yhteistyössä alueen freelancereiden ja tanssiryhmien kanssa.

Tanssin iloa, kokemuksellisuutta ja yhteisöllisyyttä korostavat Tanssikylä-yhteisötanssihetket järjestetään kauden aikana kahdesti. Tarkoituksena on tarjota hetki, joka sopii samanaikaisesti kaikille ikä- ja kohderyhmille ja jonka ohjaus on osaltaan puhtaasti tanssillinen.

Lapsille ja perheille kohdennetuilla tanssiaamuilla pyritään tavoittamaan lasten kanssa kotona olevia vanhempia sekä alueen perhepäivähoitajia ja päiväkotiryhmiä.

Kaupungin kanssa yhteisesti toteutettavat HopeaTanssit seniori-ikäisille järjestetään Villa Ranassa sekä vaihtuvissa julkisissa tiloissa.