Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Keski-Suomen Tanssin Keskus on työnantaja, joka edistää tasa-arvon moninaista toteutumista. Kiinnitämme toiminnassa huomioita sukupuolisen tasa-arvon toteutumisen lisäksi laajaan yhdenvertaisuuden toteutumiseen. Sukupuoli tai yhdevertaisuuden toteutumisen eri periaatteet eivät saa määrittää merkitystä työhön liittyvästä arvostuksesta tai odotuksista eikä näillä saa olla merkitystä työntekijän työssä tai uralla etenemisen kokemiseen.

Keski-Suomen Tanssin Keskus ei hyväksi toiminnassaan syrjivää käytöstä missään sen muodossa. Ongelmien ilmetessä Keski-Suomen Tanssin Keskus puuttuu epäkohtiin viipyilemättä. Kannustamme työntekijöitä kertomaan työssään kohtaamastaan syrjivästä sekä epäasiallisesta käytöksestä sitä eri tilanteissa kohdatessaan. Kiinnitämme toiminnassamme erityisesti huomiota tavoittavaan viestintään ja kokemukseen tasapuolisesta työllistymisestä.

Työnantajana Keski-Suomen Tanssin Keskus ymmärtää työntekijöiden henkilökohtaisia haasteita työn, perhe-elämän ja vapaa-ajan yhteensovittamisesta sekä työn yleiseen luonteeseen liittyviä erityispiirteitä: työajat, työmatkat ja päällekkäiset työtilaisuudet. Työnantajana Keski-Suomen Tanssin Keskus toimii haastavissa tilanteissa joustavasti, ratkaisukeskeisesti ja yksilöä kuunnellen.

KSTK haluaa edistää ja kehittää tanssitaiteen toimivia rakenteita, jotka luovat ja pitävät yllä työhyvinvointia ja positiivista suhtautumista alaan. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman toteutumista seuraa ja valvoo säännöllisesti Keski-Suomen Tanssin Keskuksen hallitus. Jäsenistön kesken suunnitelman sisältöjä tarkastellaan vuosittain.

 

Lue lisää tasa-arvosta https://tasa-arvo.fi/etusivu 

Lue lisää yhdenvertaisuudesta https://yhdenvertaisuus.fi/etusivu