Tietoa toiminnasta

Tietoa toiminnasta

Keski-Suomen Tanssin Keskus ry (KSTK) ylläpitää ja kehittää valtakunnallista tanssin aluekeskustoimintaa Keski-Suomen maakunnassa. KSTK on välittäjä-, palvelu- ja tuotanto-organisaatio, joka tukee alueella toimivien tanssin ammattilaisten työllistymistä ja lisää tanssinmonipuolista saatavuutta ja saavutettavuutta. Toiminta perustuu verkostomaiseen
rakenteeseen, jossa KSTK käy jatkuvaa dialogia tanssin ammattilaisten, sidosryhmien, yleisön,
eri toimialojen ja muuttuvan yhteiskunnan kanssa. KSTK tekee laajaa yhteistyötä muiden alueen taide- ja kulttuuriorganisaatioiden kanssa ja osaltaan edistää vahvasti Jyväskylän taiteen vapaan kentän toimintaedellytyksiä. Vuosittain KSTK työllistää noin 60 tanssitaiteen eri tehtävissä toimivaa ammattilaista. Tanssin Aika -festivaalia KSTK on tuottanut vuodesta 2015 lähtien.

KSTK:lle on laadittu Kulttuuritalo Villa Ranan visio tanssitaiteen näkökulmasta, joka ohjaa toimintaa ja sen sisältöjä. Villa Ranan alkuvuosina toiminnassa tullaan panostamaan mm. tanssitaiteilijoiden kollegiaaliseen yhteistyöhön, tanssitaiteellisen työn tukemiseen sen eri vaiheissa sekä yhteisötanssi- ja yleisötyöhön.

Kulttuuritalo Villa Ranan visio tanssitaiteen näkökulmasta

Vuosikertomus 2021