Annina Uimonen

Annina Uimonen

Annina Uimonen on jyväskyläläinen tanssitaiteilija, joka työskentelee erityisesti somaattisen viitekehyksen, kehollisuuden ja meditatiivisen liikkeen parissa. Vuosien varrella hän on opiskellut kokemuksellista anatomiaa, tanssipedagogiikkaa ja kasvatustieteitäkin, minkä lisäksi hän on kehittänyt työtään paljon myös omaehtoisen liiketutkimuksen ja harjoittamisen kautta – muun muassa Keski-Suomen Tanssin Keskuksen Liikeveistämö-hankkeessa keväällä 2022. Vuodesta 2018 hän on ohjannut kehittämiensä harjoitusten pohjalta tanssimeditaatio-tunteja, joilla tanssi ja tietoisuusharjoitukset kietoutuvat toisiinsa.

Anninalla on myös 10 vuoden harjoitus-, esiintymis- sekä opetustausta katutanssien parissa, mutta esikoislasten syntymä johdatti hänet uusille poluille. Katutanssien parissa vietetyt vuodet opettivat kuitenkin paljon, ja edelleen hän kantaa näitä oppeja tanssiuudessaan. Lasten kanssa kotona vietetyt vuodet olivat kaikin puolin hyvin merkityksellisiä, ja kasvattivat paljon niin ihmisenä kuin taiteilijanakin.

Taiteen tekemisessä Anninalle on tärkeää läsnäolo, kohtaaminen ja merkityksellisyys. Sen lisäksi, että taide ja taiteen tekeminen on itsessään merkityksellistä, hän haluaa taiteessaan käsitellä myös yleismaailmallisesti merkityksellisiä asioita kuten yhteyttä itseen, toisiin ja luontoon. Annina näkeekin taiteen mahdollisuutena luoda syvempi yhteys itseen sekä ympäröivään maailmaan. Näiden teemojen parissa hän työskentelee niin taiteilijana kuin fasilitoidessaan tai opettaessaan tanssia.

Taiteellisesti Annina on työskennellyt tähän mennessä hyvin paljon improvisatorisista lähtökohdista sekä aikanaan katutanssien parissa, ja tällä hetkellä hän työskentelee erityisesti Liikeveistämössä alkunsa saaneen Campfire -teoksen parissa. Taiteen lisäksi Annina työskentelee tällä hetkellä tanssinopettaja niin tanssikoulussa kuin varhaiskasvatuksessa sekä ohjaa tanssimeditaatio- ja vapaan tanssin kursseja. Hän haaveilee monipuolisesta poikkitaiteellisesta työskentelystä niin samanhenkisten kuin erilaistenkin taiteilijoiden kanssa, ja että voisi osaltaan tehdä tanssitaidetta saavutettavammaksi myös heille, joille se syystä tai toisesta ei ole aivan yksinkertaista.

Nettisivut:
TBA

Instagram:
@mamainanna

Kuva: Iida Liimatainen