Floor is Ours

Puuttumisen ja välittämisen vahvistaminen tanssialalla

Tanssialalla saatetaan sietää työhyvinvointiin ja työturvallisuuteen liittyviä epäkohtia kielteisten seurausten pelossa. Millaiset rakenteelliset ja kulttuuriset tekijät vaikuttavat mahdollisuuksiin tuoda esille epäkohtia? Miten vuorovaikutuksen tavat vaikuttavat epäkohtien puheeksi ottamiseen?

Työterveyslaitoksen Floor is Ours! -hankkeessa on tutkittu epäkohtiin puuttumisen vahvistamista esittävissä taiteissa. Tutkimus on tehty yhdessä esittävien taiteiden eri aloilla toimivien ammattilaisten kanssa.

Tutkimuksen tuloksista Kiertoliikkeessä kertomassa Työterveyslaitokselta vanhempi asiantuntija Susanna Visuri ja erityisasiantuntija Heli Ansio.