Riina Hannuksela

Riina Hannuksela

Tohtorikoulutettava (Taideyliopisto)
(Yhteisö)tanssi- ja esitystaiteilija
Opettaja, kouluttaja ja fasilitaattori
Yhteisö tanssii ry:n puheenjohtaja
Kirjoittaja

Taiteilija ja yhteiskunta

Eettiset kysymykset ja neuvottelu taiteellisen työn keskiössä

Kuvaus: Miten minä yksittäisenä taiteilijana voin juurruttaa taidekentälle itselleni tärkeitä asioita ja arvoja?

Taiteen tekeminen ja taiteilijana toimiminen on aina suhteessa ympäröivään yhteiskuntaan; silloinkin, kun niin ei ajattelisi olevan. Taiteen parissa tapahtuvat valinnat, kuten poissulkemiset tai mukaanottamiset, kertovat aina jotakin omasta ajastaan ja tapahtuvat aina suhteessa tähän hetkeen sekä aiempiin tapahtumiin tai kehityskulkuihin. Valinnat ovat aina jonkun tai joidenkin tekemiä, jolloin yhteiskunnan ja taidekentän rakenteet muodostuvat niitä rakentavista ja ylläpitävistä toimijoista, ihmisistä. Jokainen toimija voi omalla toiminnallaan vaikuttaa niiden muotoutumiseen ja kehittymiseen; toisinaan enemmän ja toisinaan vähemmän.

Taiteen parissa tehdyt valinnat – niin yksilön kuin yhteisönkin tasolla – paljastavat erilaisia valtarakenteita, asenteita ja arvoja. Se, kenen kanssa työskentelee, voi olla yksi esimerkki tästä. Samoin se, miten tällaista yhteistyötä tekee.

Millaisia arvoja, asenteita ja työskentelymahdollisuuksia yksittäinen taiteilija voi edistää tai olla luomassa? Vai voiko hän ylipäätään vaikuttaa tällaiseen? Millaiset seikat voivat olla kannustimena ja innoituksena taiteellisen työn tekemisessä – toisin, epätavallisissa ympäristöissä tai ihan pienesti ja näkymättömästi?