Terhi Kuokkanen

Terhi Kuokkanen

Toimin laajasti taiteen kentällä taiteilijana, asiantuntijana, johtajana ja osa-aikaisena Savonia-ammattikorkeakoulun lehtorina. Työskentelen Tanssiryhmä Off/Balancen taiteellisena johtajana ja toiminnanjohtajana yhdessä Elina Häyrysen kanssa. Taiteilijana olen toiminut lukuisissa taiteellisissa produktioissa ja hankkeissa niin freelancer -kentällä kuin vos -toimijoiden kanssa. Tehtäväkenttäni on laaja – olen taiteilija, mutta myös työnantaja, työntekijä, asiantuntija, opettaja, hankesuunnittelija ja koordinoija. Edeltävien n. 15 vuoden aikana olen lähestynyt ja kehittänyt taiteen tekemisen rakenteita sekä itseäni varten että muita taiteilijoita varten. Taiteeni on tarjonnut minulle alustan, jonka kautta olen ulottunut moniin suuntiin. Monimuotoinen työ on edellyttänyt kiinnostusta, heittäytymistä ja monenkaltaisten osaamisalueiden omaksumista ja koenkin, että kyky oppia uutta on tärkeä vaihtelevissa tehtävissä. Tärkeimpänä tämän hetkisenä työni tausta-ajatuksena on “rajaus”. Työskentely moninaisissa rooleissa voi olla myös uuvuttavaa. Ajattelenkin, että olennaisuuden löytäminen rajallisissa resursseissa on tärkeää.

Kuva: Matti Häyrynen